Digitalisering och crowdsourcing möjliggör övergången från medborgar-centrerade tjänster till medborgar-drivna tjänster.

Bakom varje medborgare finns en person som är van att interagera med konsumentmarknaden. Som medborgare förväntar vi oss i allt högre utsträckning samma nöje, lätthet och smidighet i publika tjänster som vi gör i kontakten med en återförsäljare, ett flygbolag eller ett försäkringsbolag.

Vi har gedigen erfarenhet av att bygga tjänster inom den offentliga sektorn. Ett bra exempel på detta är att vår datalagring och rapporteringslösning ger Helsingfors Stad en omfattande realtidsöversikt av verksamhet och planering. Horsens Kommun har fått möjlighet att förbättra arbetsförmedlingens effektivitet med vårt strategiska förvaltningsverktyg. Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt kan prognostisera och planera modeller för äldrevården med transparent och entydig information.

På Affecto hjälper vi till att bygga broar mellan offentlig sektor, myndigheter och de människor som dessa verksamheter är utformade att tjäna. Vi skapar plattformar där många medborgare kan mötas och samverka för en bättre framtid. Crowdsourcing och kraften i att involvera människor förändrar våra samhällen. Vi hjälper offentlig sektor att skapa plattformar för att utnyttja denna kraft.

Våra lösningar påverkar vardagslivet genom att med information och teknik som byggstenar skapa enkla tjänster för medborgare. Vi bygger lösningar och tjänster som är enkla att använda, utan krav på att individen ska behöva en djupare förståelse för bakomliggande, komplexa system och lagar. Till exempel byggde vi ett mycket lovordat system för hälsohistorik i Estland som ger varje medborgare tillgång till sin hälsoinformation på ett smidigt sätt. Vår lösning för ambulansläkare synkroniserar även tidskritisk patienthistorik online då varje sekund på vägen räknas. Vi är också marknadsledande inom läkemedelslogistik på sjukhus i Finland och våra robotlösningar tar digitaliseringen av sjukhus till en ny nivå.

I branschgruppen Public to Citizen verkar vi bland annat inom områdena Myndighet, Kommun och Offentlig sjukvård.