Support Informatica & SAP

Affecto ger dig support på Informatica och SAPs beslutsstöd.

Affecto Support fungerar på följande sätt:

Affecto stödjer Nordiska kunder med lokal support på lokala språk som första och andra linjens support.

1st line support går via kollegor i Norge, och du kan följa ditt ärende på  http://support.affecto.com

2nd line support hanteras lokalt här i Sverige där vi även har möjlighet att komma ut på plats till er.

3rd line support hanterar Affecto internt med Informatica och SAP där vi driver supportärenden mot leverantören och hjälper till med at få löst problemet.

Vi har även möjligheter att jobba närmare med kunden för att säkerställa installationer och hjälper till även med onsite felsökning när det behövs.

För eskalationer kan ni kontakta  Anders Bergdahl.

För tekniska frågor som inte är rena supportärenden får ni gärna kontakta Jan Korecki  som arbetar som Informatica presales.