Använd dataskyddsreformen (GDPR) som katalysator i skapandet av grunden till processer och data som krävs för att stödja digital omvandling.

Ser man på antalet rubriker i tidningar, bloggar, konferenser etc. med ord som digital omvandling, automation och störningar, så är dessa begrepp något som både privata och publika företag måste ta hänsyn till.

Data är, bortsett från kulturella och processrelaterade aspekter, grundläggande element i alla digitala omvandlingar; data från befintliga system, externa data samt data från system under utveckling eller förvärv.

I större organisationer utnyttjas traditionellt data från varje system av alla organisationens delar. Det råder olika meningar om hur data kan och bör utnyttjas, och frågor om var data kommer från. Denna brist på samsyn skapar en grund till felaktiga beslut och bristande efterlevnad, vilket försvårar integration mellan system. 

Detta är inget nytt för en styrelse.

Jag anser att lösningen med ett datastyrningsprogram är enkel. Men det har traditionellt varit svårt att sälja till organisationen interntBegrepp som tekniska och affärsrelaterade metadata, datakvalitet, informationsmodeller och äganderätt till data , är inget nytt för en styrelse och resulterar ofta i bristande finansiering.

Driftsatta datastyrningsprogram har misslyckats ett flertal gånger. Det finns flera orsaker till detta beroende på vem du frågar. Bristande stöd från bolagsledningen är den mest klassiska och kan tillämpas på många olika typer av insatser.

Med obefintliga framgångar med eller utan datastyrning, blir det naturligt att många företag ser svårigheterna när man står inför kraven introducerade av GDPR och endast uppnår begränsade framgångar inom digital omvandling. 

Är dataskyddsreformen verkligen en gåva?

Ja, om organisationen inte redan har ett väl fungerande datastyrningsprogram.

Dataskyddsreformen är en gåva eftersom det är en krävande plattform som betonar behovet av att upprätta ett datastyrningsprogram. Dataskyddsreformen handlar om mer än bara datahantering och -styrning. Överensstämmelse med dataskyddsreformen är mycket svårt att uppnå utan ett väl inarbetat datastyrningsprogram.

En bolagsledning antas alltid vara införstådd eftersom konsekvenser av bristande efterlevnad är böter på upp till 4 % av företagets globala intäkter (utöver potentiella biverkningar som negativ publicitet). Detta är för varje brott.

Dataskyddsreformen som katalysator för digital omvandling

Syftet med datastyrningsprogram är att synliggöra tillgänglighet, användbarhet, integritet och säkerhet hos data.

Datastyrning är mer än ett trendigt modeord och står inte på Gartners “Hype Cycle”. Det har funnits sedan införandet av IT-system på 1960-talet. Tidigare initiativ drevs av IT med fokus på teknik. Dagens program skapas istället på ett strukturerat sätt, vanligtvis med ett dedikerat, utförande team och en hög grad av tvärvetenskapliga engagemang.

Specifika värden med datastyrning visar sig ofta på olika sätt. Exemplet som diskuteras här är överensstämmelse med dataskyddsreformen. Om målet med digital omvandling är att automatisera processer i en serviceinriktad organisation via RPA eller att automatisera en fysisk produktion, beror självklart på den berörda organisationen.

Båda exemplen kräver tillgång till tillämpliga data med en viss integritetsnivå och hög säkerhet. Poängen är denna: Använd dataskyddsreformen som katalysator för att skapa en grund till processer och data som krävs för att stödja digital omvandling