Affecto deltog i hela implementeringen av SDCs riskhanteringslösning och bistod i alla aspekter av projektet. Med hjälp av sin Advanced Risk Management-plattform har SDC-bankerna fått en konkurrensfördel.

Framtidsanpassad riskhantering

Mitt under kreditkrisen fokuserar bankerna på riskhantering mera än någonsin tidigare. Samtidigt skärper tillsynsmyndigheterna sin tillsyn av bankerna, och kräver allt mer omfattande dokumentation vad gäller kapitalkraven. Av dessa skäl visste Skandinavisk Data Center A/S (SDC), som levererar IT-lösningar för över 140 Nordiska banker, att deras nya avancerade riskhanteringsplattform måste vara heltäckande samt oerhört anpassningsbar.

Plattformen skulle inte bara göra det möjligt för SDCs medlemsbanker att analysera och rapportera sin information till finansiella myndigheter, i enlighet med Pelare 1 i Basel II-överenskommelsen, utan den skulle också lätt kunna adapteras till Pelare 2 och 3, liksom andra regulatoriska krav som kan komma till i framtiden. Ju flexiblare plattform desto bättre för SDCs medlemsbanker, som kan få en konkurrensfördel. Detta skulle i sin tur gynna SDC, eftersom företaget kunde använda den nya plattformen för att attrahera flera medlemmar.

IT inom banksektorn i Norden är ännu mycket fragmenterad, med ett antal oberoende leverantörer i varje land. Dock håller en nationell konsolidering på att vinna mark, och samtidigt byter fler och fler nordiska banker till leverantörer utanför sitt eget land. För att SDC skulle kunna dra fördel av denna trend måste företaget kunna erbjuda bankerna den bästa möjliga IT-lösningen, med ett oöverträffligt riskhanteringssystem.

RiskPro-lösning med konsulttjänster från Affecto

Efter ett utförliga marknadsundersökningar, beslöt SDC att basera sin avancerade riskhanteringsplattform på RiskPro-mjukvara, utvecklad av det schweiziska företaget Iris, numera en del av FRSGlobal gruppen. Affecto bistod vid implementering av lösningen, inklusive anpassning för en multi-bank miljö, testning samt justering för att uppfylla de nationella kraven hos Norge, Sverige och Danmark, liksom eventuella ändringar i förordningarna.

SDCs riskhanteringsplattform gick live i början av år 2008, vilket ger Danska, Svenska och Norska medlemsbanker möjligheten att analysera och rapportera sin data i enlighet med Basel II, Pelare 1. Särskilda krav på rapportering om marknadsrisk tillsattes för danska banker i september.

För närvarande arbetar SDC tillsammans med Affecto och sina medlemsbanker med att förlänga plattformen till Basel II Pelare 2 och 3, samt de juridiska kraven i de enskilda nordiska länderna. Detta kommer att genomföras under år 2009.

SDC får konkurrensfördel

SDC är mycket nöjd med sin RiskPro-lösning. Den nya plattformen fungerar väl, och inga betydande problem har rapporterats av medlemsbankerna. Plattformen är dessutom baserad på en mycket stor mängd data, vilket gör det relativt enkelt för SDC att anpassa plattformen för nya tillämpningar och nya juridiska krav. Affectos praktiska förståelse för riskhantering inom banksektorn säkrar en snabb implementering av nödvändiga ändringar.

Detta betyder att SDC kan erbjuda sina medlemmar ett branschledande system för riskhantering. Till exempel då den danska regeringens stödpaket för banker offentliggjordes hösten 2008, kunde SDC anpassa riskhanteringsplattformen till förändringarna inom loppet  av endast två veckor. SDC förväntas anpassa sin plattform till Pelare 2 och 3 av Basel II under år 2009, snabbare än andra nordiska IT-leverantörer. Detta betyder att banker som hör till SDC kommer att kunna följa de senaste juridiska kraven mycket tidigare än andra banker, vilket ger dem en konkurrensfördel.

Tack vare samarbetet med Affecto, har SDC även gjort det enkelt att lägga till nya medlemmar i systemet. Två svenska banker som lämnade sin tidigare IT-leverantör, till förmån för SDC, kunde med hjälp av SDC:s plattform för riskhantering sammanställa sin första rapport till tillsynsmyndigheten inom förloppet av endast sex veckor. Eftersom företaget strävar till att dra fördel av en nordisk konsolidering inom banksektorns IT, är detta en betydande fördel för SDC.

Detta är en betydande fördel för SDC, då företaget strävar till att dra fördel av en nordisk konsolidering inom banksektorns IT, och öka kundkretsen inom hela området. Möjligheten att erbjuda en mycket attraktiv riskhanteringsplattform som är lätt att ansluta sig till, kan förmå flera banker att byta till SDC.

“Nordiska banker prioriterar riskhantering mer än någonsin tidigare. Att kunna svara på det genom att erbjuda en plattform som är så här pass snabb och flexibel är mycket viktigt för oss”, säger Klaus Laforce.

Affecto och SDC-lösningen

Affecto deltog under hela implementeringen av SDC:s lösning för riskhantering, och bistod i alla aspekter. Affectos riskhanteringskonsulter har många års erfarenhet från den finansiella servicesektorn. Därför kunde Affecto, i sitt samarbete med SDC och medlemsbankerna, inte bara tillföra teknisk kompetens, utan även ingående förståelse för hur den nordiska banksektorn fungerar. Detta hjälpte SDC att dra största möjliga nytta av RiskPro mjukvaran.

Vi blev mycket imponerade av Affectos kompetens och professionalism.

Divisional Director, Klaus Laforce, SDC.

Nyfiken?

Kontakta oss gärna.