Vi erbjuder allt som behövs för att er datahantering ska bli GDPR-säker. "Jasså, vad innebär det?", undrar ni kanske. Nämligen en heltäckande plattform för att eliminera integritetsbrister i datasystem och anpassa dem efter EU:s nya dataskyddsförordning.

Gör en nulägesanalys

Den snabbaste lösningen på era GDPR-bekymmer

Vi diagnosticerar och finner all er känsliga persondata. Vår erfarenhet inom Data Management gör att vi kan spara er både tid och pengar – och ni slipper onödig riskexponering. Priset för detta uppskattar vi till ungefär hälften av vad det skulle kosta för intern personal och timanställda konsulter att genomföra arbetet, bland annat eftersom vi redan har färdiga mallar och skript för sökningen.

Vad ingår

 • Vi kartlägger problemet åt er och hittar all er känsliga persondata
 • Vi visualiserar var det finns risker i er datahantering och vad ni borde förbättra
 • Vi ger råd inför riskanalys

Anpassa era system

Implementera systematisk personlig integritet & säkerhet

Vi erbjuder nu en heltäckande plattform för att eliminera integritetsbrister i era befintliga datasystem och rätta er efter EU:s nya dataskyddskrav. Med oss tar vi er datahantering till nästa nivå. Genom att börja tidigt behöver inte andra utvecklingsprojekt vänta. Genom så kallad “Privacy By Design” säkerställs maximal kundintegritet samtidigt som ni sparar in på onödigt manuellt arbete, vilket också minskar er risk för dataläckor. Sammanfattningsvis är det en chans att förbättra kundupplevelsen och minska er riskexponering.

Funktioner som vi tillhandahåller

 • Förmåga att Scanna Databaser & Fileservrar för att bedöma Var & Hur Känslig Data lagras
 • Verktyg för att Maskera & Kryptera Data
 • Verktyg för att Loggföra Data-Access
 • Data-Lineage
 • Verktyg som Förhindrar Olämplig Data-Access
 • Verktyg för att Hitta & Rapportera om Känslig Data
 • Verktyg för att Upptäcka Dataläckor
 • Process & verktygsstöd för Rätten att Bli Bortglömd, Flyttbarhet
  och Rapporter om Individens Dataanvändning
 • Rekommendationer på Ägarskapsstruktur för Data

Vad innebär reformen?

Dataskyddsreformen innebär höjda krav på företags hantering av personuppgifter och omfattar alla av Europeiska unionens medlemsländer.

Så vad är det för nya krav som ställs på datahanteringen? Bland annat är det numera en rättighet för varje individ att få ta del av den information som kan kopplas till denne samt få den raderad om så önskas. Dessutom måste informationsläckor övervakas bättre och berörda parter informeras inom 72 timmar efter att de inträffar. Ett misslyckande med att anpassa sig till de nya kraven kan resultera i vite på 200 mnkr eller 4 % av omsättningen, vilket understryker vikten av att ta reformen på allvar.

Mer information finns bland annat att tillgå hos Datainspektionen.

Hur stort är problemet?

Det beror på flera faktorer; först och främst är det ett IT-problem som beror på hur komplexa era datasystem är och hur deras integration är strukturerad, men därutöver finns även juridiska och organisatoriska aspekter. Ur juridisk synvinkel måste ni veta vad som konstituerar persondata i er företagskontext och hur den får användas, vilket kan försvåras av till synes motstridiga lagkrav om vad för information som ni måste bevara till exempel för bokföringen. Ur organisatorisk synvinkel måste ni förändra era processer och utbilda er personal i att följa de nya kraven. Det är därför viktigt att få hela organisationen införstådd i vilken förändring som måste ske, men detta tar tid. Dessutom kommer ni inte ifrån att ni måste finna all befintlig persondata i era system före ni kan gå vidare.

Därför rekommenderar vi inte att ni avvaktar juristerna eller organisationen i övrigt, utan sätt igång med att kartlägga problemets omfattning direkt. Detta hjälper vi er gärna med.

Vi hörs!

Roger Melin Sales – Data Management