GDPR Compliance Platform

Allt ni behöver för att bli GDPR Compliant

Nyfiken?
Scroll Bottom

GDPR Compliance Platform gör er helt klara inför att GDPR träder i kraft

Teknisk och Juridisk rådgivning

Affecto är marknadsledande för BI och Data Governance i norden. Med 1000+ medarbetare och lång erfarenhet av Data Management är vi väl införstådda i vad GDPR ställer för krav men framförallt hur man går tillväga för att möta dem. Tillsammans med GDPR-teamet från Hannes Snellman har vi förmågan att leverera såväl juridisk som teknisk rådgivning.

Teknisk anpassning

Utifrån er tekniska miljö sätter vi på plats de processer och den teknik och krävs för att ni ska nå GDPR Compliance. Utöver Affecto’s egna resurser har Affecto idag 40+ partners som ger oss en unik teknisk insikt och möjligheten att vid behov nå rätt experter direkt.

Förvaltning och övervakning

Affecto har lång erfarenhet av att levererar Managed Services. I GDPR Compliance Platform erbjuder vi GDPR Compliance as a Service där vi sköter förvaltning av teknologin, övervakar, rapporterar och hanterar eventuella incidenter i linje med de krav GDPR ställer på ert företag.

GDPR ställer krav på mer än IT

Personuppgifter får bara användas för vissa ändamål, övrig användning kräver att individen har informerats om syftet och samtyckt. Lagen är teknikneutral och gäller inte bara IT-system utan även pappersregister. Det krävs utveckling av IT system för att möta kraven. Det tar tid. Dessutom är svenska företag är generellt sett dåligt förberedda i jämförelser med övriga EU. Det räcker inte att uppdatera IT-system – även organisations- och processförandringar samt kompetensutveckling krävs.

Har ni resurser och rätt kompetenser för att möta GDPR i tid?

Tillgängligheten på hjälp minskar ju närmare maj 2018 vi kommer.

Mitt råd till er är att börja i tid.

Anders Bergdahl

Data Management Manager, Affecto

Ni kan få all nödvändig kompetens på ett ställe

 

Välj själva ert åtagande

Från förstudie till GDPR Compliance as a Service

Bli GDPR Compliant.

Träffa en av våra experter och få hjälp i tid.