Sektorn Finansiella tjänster möter en utmaning med nya affärsmodeller och nya spelare som kommer in på marknaden. Det skiftande ekosystemet accelererar sektorns snabba digitala förändring.

Företag inom finansiella tjänster eftersträvar att kunna använda kunderfarenhet som konkurrensfördel och leverera mervärde till sina kunder. En nyckelutmaning är att integrera data för att förstå kunders resor och beteenden för att kunna leverera mer personliga kunderbjudanden och kommunikation till slutkunder. Spelare på marknaden måste även kunna kontrollera övergången till en kultur där ett digitalt fokus finns genomgående i organisationen. Exempelvis hjälper Affecto en svensk bank genom att kombinera kunskap om kunder, beteendemönster och produkter för att optimera lönsamhet och kundupplevelser.

Parallellt med denna konsumentnära trend skapar regler och lagkrav ett tryck som har stor inverkan på lönsamhet, affärsverksamhet samt nya produkter och tjänsters time-to-market. Företag som förutser och hanterar pågående lagförändringar har en bättre position för ökad lönsamhet, mer flexibilitet och minskade risker. Till exempel hjälper vår modell Compliance as a service för närvarande en ledande svensk bank med flexibel efterlevnad av lagar och effektiv riskhantering. Med en stadig ström av allvarliga dataintrång som slår mot branschen måste företag inom finansiella tjänster oavbrutet arbeta för att skydda sin information. Digital säkerhet blir allt mer aktuellt för var och en vilket innebär ett ökat fokus på teknik och informationsskydd. Inom detta område hjälper vi Santander att skydda känslig kundinformation med en dynamisk krypteringslösning. En ledande finsk bank förlitar sig på vår expertis som företagsarkitekter för att säkra sin dataintegritet och -kvalitet.

För att kunna leverera i linje med ett företags utvecklingsambitioner krävs en förändring av plattformar och ett avvecklande av äldre system. Under tiden kan automatiserade robotprocesser med hjälp av maskininlärning bidra till att öka effektiviteten och förbättra kundtjänster. Affecto har starka expertkunskaper inom såväl avveckling av äldre system som användning av artificiell intelligens och algoritmer för att tillföra intelligens och automatisera centrala processer. Mutual & Federal, ett av Sydafrikas äldsta försäkringsbolag, har förbättrat sin time-to-market, förenklat och enat sina verksamhetsprocesser och reducerat underhållskostnader med den TIA-plattform som Affecto implementerat.

Inom området Finansiella tjänster har vi kunder inom bland annat Bank, Finansiella tjänster och Försäkring.