IoT öppnar upp en ny slags revolution. Vi hjälper företag att agera efter dessa möjligheter.

Vår fysiska miljö genererar en stor mängd data. Vi samlar, lagrar och analyserar data från sensorer som kopplats till tillverkningsmaskiner, byggnader, försäljningsytor, städer, hem och de produkter som vi använder varje dag. Med detta som grund kan vi automatisera handlingar, förutse villkor innan de uppstår och förhindra fel.

De insikter som vi inhämtar från dessa datamängder gör det möjligt att visa våra kunder ett nytt sätt att tänka. Realtidsinformation som direkt går att agera utifrån gör att våra kunder kan handla snabbare än sina konkurrenter. En fortlöpande, kontextuell medvetenhet ger överlägsna kundupplevelser då händelser triggas för att förutse och svara på kundens behov innan de ens är medvetna om dem själva.

Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av färdigheter inom sensorteknik, algoritmer, avancerad analys, molntjänstermaskininlärning kundutveckling och virtual reality-teknik.

Med vårt 60-dagars tillvägagångssätt ”Från hypotes till bevisat resultat” kan er affärsidé valideras mot all den data som genereras i era fysiska och digitala miljöer utan att behöva investera någonting i teknik.

Algoritmer

Vi modellerar er framtid.

Människan har inte längre kapacitet att hantera den ständigt växande mängden data. Statistiska metoder och neurala nätverk används för att bearbeta den data som blir tillgänglig.

Platslösningar

...en outnyttjad affärsmöjlighet

Allting sker någonstans. Oavsett bransch kan information kopplat till plats spela en viktig roll som del i affärsprocesser eller som stöd i skapandet av nya tjänster.

Sensorer och IoT

Ett nätverk av fysiska föremål till din tjänst

Internet of Things (IoT) är ett nätverk av fysiska saker, enheter och maskiner som innehåller inbyggd teknik för att kunna kommunicera kring sitt interna tillstånd eller kring den externa världen utanför.

Virtual & Augmented Reality

Hacka verkligheten med oss.

Virtual reality och augmented reality tar affärsomvandlingen till en helt ny nivå.

Sensorer i detaljhandeln

Bygger ihop det fysiska med det digitala

Sensorteknik erbjuder nya sätt att dra nytta av lärdomar om konsumenter.