Affectos erbjudande “digital arbetsplats” sträcker sig längre än Intranät och samarbetsstöd.

Ordet ”digitalisering” förknippas kanske främst med förändringar som vi konsumenter ser i relation till myndigheter, transportsektorn, när vi lyssner på musik, handlar mat eller sätter på värmen i bilen från vår telefon . ”Arbetsplatsen” förknippar vi ofta med den dator och telefon som tillhandahålls av vår arbetsgivare. Därför är det inte helt självklart vad digital arbetsplats har för innebörd när vi läser om begreppet från olika aktörer i IT branschen.

Affärsområdet Digital arbetsplats på Affecto arbetar med stödja våra kunders behov att bli effektivare i sina kommunikation, samarbets & affärprocesser som ligger utan för de områden som generella ERP system täcker. Denna kommunikation har i stort skett med mail och bilagor vilket inte alltid är särskilt effektivt och skapar oreda när det kommer till att hitta senaste version av informationen. Affectos mål är att förenkla denna kommunikation på ett mer strukturerat sätt i nära dialog med både IT avdelningen och verksamheten.

Den tekniska utvecklingen inom området har gjort det möjligt att åstadkomma stora förbättringar på kort tid rent funktionellt. Men vi ser att allt för många lanserar dessa tjänster utan övergripande tanke och förankring mot verksamheten. Det kan istället få motsatt effekt. Här ser Affecto att det finns en roll att fylla.

Affecto arbetar med både små och stora organisationer inom privat så väl som offentlig sektor.

Att arbeta med både Domino och Sharepoint

Att arbeta med både Domino och Sharepoint

Senaste åren har många organisationer fattat ett beslut att migrera bort ifrån Notes-klienten för att istället använda sig av Outlook. Några har lyckats, och vi visar gärna hur.

Ärendehantering och Dokument

Underhåll och hantering av elektroniska processer

Vi har 20 års erfarenhet av effektiv dokumenthantering.

Mobil Utveckling

Mobiltelefonen är nu den primära skärmen

Oavsett vilket område ditt företag verkar inom kan en smartphone vara ingången till tjänster och produkter för miljontals kunder.