Den exponentiella tillväxten av information kan endast mätas med användarkraven på att få mer insyn snabbare.

Varje modern organisation producerar en ständigt ökande mängd information. Ett företag som planerar för framtiden inser snabbt att en stor mängd data behöver vårdas och tas omhand om den ska kunna omvandlas till användbar information. Men framtidens krav kan inte mötas med gårdagens verktyg och metoder. Den exponentiella tillväxten av information kommer alltid att stå i relation till dina användares och kunders krav på mer information som ska levereras allt snabbare.

På Affecto hjälper vi aktivt organisationer att bygga nya digitala initiativ, förbättra kundupplevelser och optimera eller automatisera verksamheter. Att förstå nuläget, planera för framtiden och utforska nya möjligheter är det vi utgår från i allt vi gör. Vi hjälper till att hålla informationsflödet meningsfullt och användbart.

Business Intelligence & Datalagring

Analysera och utforska

Vårt sätt att analysera och utforska har förändrats. Vi kan hjälpa dig att reducera kostnader samtidigt som värdet ökar.

Master Data Management

Hantera och integrera data

Förfina processer och tekniska lösningar för att kunna hantera er mest meningsfulla data.

Avancerade analyser

Förutse, simulera och optimera

Vår förmåga att förutsäga och analysera säkerställer att våra kunder går från insikt till handling.

Analytics as a Service

Skalbar expertis

Vi ger våra kunder möjlighet att fokusera på sina främsta styrkor genom att erbjuda skalbara tjänster med flexibel hantering.

Big Data och Molnet

Låt oss skapa värde av din data

Priset på molntjänster har sjunkit med 97% under de senaste 5 åren.

Ärendehantering och Dokument

Underhåll och hantering av elektroniska processer

Vi har 20 års erfarenhet av effektiv dokumenthantering.