Digitalisering og crowdsourcing gjør endringen fra borger-sentriske til borger-drevne tjenester mulig.

I hver borger er det en person som er vant til å samhandle med forbrukerbedrifter. Som borgere, forventer vi stadig oftere samme glede, enkelhet og ubesvær ved interaksjoner med offentlige tjenester, som en hver gjør når de samhandler med et flyselskap, en nettbutikk eller et forsikringsselskap.

Våre resultater fra å bygge offentlige tjenester er solide. Gode eksempler på dette er: Vårt datavarehus og rapporteringsløsning gir byen Helsinki en sanntids oversikt for drift og planlegging. Horsens Kommune har vært i stand til å forbedre sin arbeidsformidlings effektivitet med vårt strategiske styringsverktøy. Sør Karelina Sosial- og omsorgsdistrikt er i stand til å prognostisere og planlegge modeller for eldreomsorgen med klar og entydig informasjon.

Vi i Affecto bidrar til å bygge en bro mellom offentlige organisasjoner, myndigheter og folk de har blitt grunnlagt for å tjene. Vi skaper plattformer slik at innbyggerne kommer sammen i grupper og samarbeider for en bedre fremtid. Crowdsourcing og styrken i å involvere mennesker endrer våre samfunn. Vi hjelper offentlige sektorer med å skape plattformer for å utnytte denne kraften.

Våre løsninger påvirker hverdagen, ved bruk av informasjon og teknologi som byggesteiner for brukervennlige offentlige tjenester. Vi skaper løsninger og tjenester som er enkle å bruke, og det er ikke behov for at den enkelte å grundig forstår de komplekse systemne og lovene som ligger bak dem. For eksempel, bygde vi det anerkjente Estonian Health Record System, hvor hver borger har sin helseinformasjon sømløst tilgjengelig overalt. Og, vår løsning for ambulanse leger synkroniserer tidskritisk data på nettet om pasientenes historie når hvert sekund på veien teller. Vi er også markeds ledende innen sykehus farmasøytisk logistikk i Finland og våre robotikk løsninger tar digitaliseringen av sykehusene til det neste nivå.

Innen Offentlig-til-borger industrien tjener vi følgende bransjer: Regjeringen, Kommuner, Forsvaret, Skatteetaten, Forskning, Nav og Offentlig Helse.