Affecto Norge kjørte en egen rekrutteringskampanje på forsommeren, og vi satte oss ned med kampanjeansvarlig Audun Berg for å høre litt mer om hvordan det har gått.

Audun har jobbet med rekruttering i mange år, og kan ofte se seg litt lei av de samme standardannonsene.

– Vi er et fremoverlent selskap som ser på nye løsninger og kompetanseområder. Da trenger vi folk som er villige til å trigge på det litt spenstige, det litt annerledes. Hvorfor skulle vi da lage en kampanje med kjedelige annonser med alle kravene til hva vi ønsket? Vi trengte noen individualister som kan jobbe sammen i team og som kan dra oss videre. Vi fant ut at vi ville gjøre ting litt annerledes, og skille oss ut. Vi ønsket å trigge noen av de som virkelig kan bringe oss videre. Og det var bakgrunnen for kampanjen.

Video gir veldig god respons og er et viktig virkemiddel. Etter gjennomgang av mange filmer, som både konkurrenter og andre hadde lagt ut var konklusjonen at blant en del bra var det også mye dårlige og kjedelige videoer.
– Vi fant ut at her måtte vi skille oss ut. Vi ønsket å gjøre dette på en ny måte. Det resulterte i et konsept med en pay-off bestående av spørsmål, som ”Har du sett vår data scientist?”, og ”Har du sett vår big data engineer?”.

Konseptet var utgangspunktet for hele kampanjen, også filmene, og ble utarbeidet i tett samarbeid med markedsavdelingen. Audun mente det ville vært veldig kjedelig å leie inn skuespillere, og ønsket heller å bruke egne folk og entusiastiske medarbeidere.
– Vi gikk rundt og fikk ja fra mange. Og vi hadde fort de vi trengte – seks stykker til tre filmer. De viser også bredden og mangfoldet i selskapet, og det synes jeg er viktig. Vi er et selskap med stor takhøyde.

Effekten av kampanjen var formidabel. Det var en 20-dobling av søkere i forhold til det som er vanlig.
– Flere hundre søkte på veldig spissede stillinger, der det er få med riktig bakgrunn i det norske markedet. Og enda flere synes kampanjen var morsom. Markedseffekten av det hele var veldig god, også internt. Det viste at vi som selskap tør å være annerledes, og at vi tør å ta sjansen. Det er selvfølgelig alltid vanskelig å vite hvordan du skal balansere det slik at det fortsatt er seriøst, men vi tror vi har klart det. Og tilbakemeldingene og antall søknader vi har fått har også vist at vi har klart det. Når konkurrenter ser på oss og sier ”Det var da veldig useriøst!”, da skjønner vi at det er bare misunnelse, så det er jo fint, avslutter Audun i en hjertelig latter.

Hele kampanjen, inklusive annonsering, sosiale medier, landingsside og filmer ble utarbeidet in-house. Kampanjen var aktiv fra slutten av april til begynnelsen av juni, og var å finne på Facebook, LinkedIn, Instagram og med egen landingsside. Vi nådde ut til mer enn 121 000 mennesker, i tillegg til god deling fra ansatte. Kampanjesiden og filmene er fortsatt oppe på affectopeeps.com – så dersom du har sett vår data scientist…