Affecto var sponsor av Handelskonferansen 2017, tirsdag 19.09. Konferansen var besøkt av 450-500 deltakere og hadde et tett program med en rekke keynotes og eksperter fra mange ledende virksomheter i retailbransjen.

Affecto hadde en egen stand, representert ved Inge André Selnes og Petter Wersland.  I tillegg hadde Ed Mauser og Riz Haque kommet fra Danmark og Finland for å bistå i å demonstrere video analytics med en nyervervet interaktiv video analyticssøyle.
– Det var et veldig bra arrangement. Det er viktig for Affecto å være tilstede på en slik konferanse fordi vi er veldig synlige for beslutningstakere, eiere og sentrale aktører i retailbransjen, sier Petter Wersland om konferansen.

Affecto har flere fokusområder, deriblant video analytics – et tema som også ble viet oppmerksomhet fra scenen:
– Thimon De Jong fra universitetet i Utrecht var en av keynotetalerne, og snakket helt spesifikt om bruken av video analytics. Han nevnte også at det var en aktør i messeområdet som demonstrerte dette, altså oss. Det gir oss en flott mulighet i oppfølgingen, sier Petter.

Konferansen er en viktig arena for branding og posisjonering av teknologiske muligheter.
– For Affecto var det en start for å sette fokus på blant annet video analytics, men også BI, AI og ML.

Riz Haque (til høyre) demonstrerte video analytics på vår stand i messeområdet på Handelskonferansen 2017.

Affecto har allerede igangsatt flere piloter på video analytics i Finland, men teknologien er fortsatt ny for mange. Det krever opplæring og dialog med kundene.
– Et mål nå er å komme i dialog med noen konkrete norske kunder for å få til noen gode piloter. Og dersom noen kommer til oss og ønsker å implementere video analytics i sine butikker er det absolutt noe vi kan levere. Vi vil ikke si nei takk. Det gjør vi aldri, avslutter Petter.