Vi er inne i en tid hvor fullstendig digitalisering bringer en mengde fordeler til selskaper som jobber innen tradisjonelle industrisektorer

Det industrielle landskapet er i stor forandring gjennom den teknologiske utviklingen, og bedrifter som griper disse forretningsmulighetene vil bli de største vinnerne i årene som kommer. Vi ser i dag at de bedriftene som utnytter mulighetene som ligger i å analysere, forstå og bruke data som i dag er tilgjengelig blir de mest innovative og vil ha størst mulighet for å overleve i fremtiden.

Industrien utvikler i dag stadig nye områder for å nå og betjene sine kunder. Både verktøy, utstyr og produkter gir i dag en økende mengde data gjennom sensorbasert intelligenssom som hjelper bedrifter til å gi mer riktige produkter og tjenester til sine kunder. Samtidig setter det bedriftene i stand til å produsere på en mer effektiv, lønnsom og miljøvennlig måte og er med på å øke bedriftens konkurransekraft.

For energiselskaper blir konkurransen større og mer kompleks gjennom de strukturelle endringene som skjer i bransjen. Gjennom sanntidsanalyse kan vi gi en helt ny innsikt som kan bidra til å øke lønnsomheten og ta kundeservicen til et nytt nivå. For eksempel gjør vår skalerbare skyløsning Battery (IoT) big data plattform det mulig for bedrifter å analysere forbruksmønster og få bedre kundeinnsikt for å optimalisere driften og tilby mer relevante kundetilpassede tjenester.

Med vår kompetanse hjelper vi bedrifter til å samle inn, sette sammen og analysere tilgjengelige data fra egne og eksterne kilder. Gjennom bedre forståelse av data, vil bedriften få en ny innsikt for å tilpasse og øke konkurransekraften. Affecto er i dag en av de ledende aktørene på dette området og hjelper kunder til bedre beslutninger gjennom sin kunnskap og kompetanse innen IoT, big data, og avansert analyse.

Innenfor Industri og energi jobber vi med følgende bransjer: Produksjon, Prosessindustri, Produksjonsvirksomhet, Bygg og anlegg Naturessurser og Kjemisk industri & Farmasøytisk.