Finansnæringen står ovenfor en utfordring med nye forretnings modeller og aktører i markedet. Det endrende økosystemet akselerer den økende digitale transformasjonen av industrien

Finansielle tjeneste selskaper ønsker å konkurrere med kundeopplevelsen og levere mer verdi til sine kunder. En sentral utfordring er å integrere data for å forstå kunde opplevelse og atferd for å levere mer personlig verdi proposisjoner og kommunikasjon for sluttkunder. De må også mestre overgangen til en kultur der det digitale fremmes i hele organisasjonen. For eksempel, hjelper Affecto en Svensk bank ved å kombinere kunnskap om kunder, atferdsmønstre og produkter for å optimalisere lønnsomhet og kundeopplevelse.

Parallelt med forbruker trend, har lover og samsvarspress en stor innvirkning på lønnsomhet, forretningsdrift og nye virksomheter produksjonstid. Selskaper som forutser og håndterer pågående regelverksendringer vil være bedre posisjonert til å vokse lønnsomt, mer fleksibelt og med mindre risiko. Som et eksempel, er vår overholdelse-som-en- tjenestemodell for øyeblikket med på å assistere en ledende Svensk bank for å sikre fleksibel etterlevelse og effektiv styring av risiko.

Jevne hendelser av alvorlige datainnbrudd påvirker industrien, finansielle tjenesteselskaper trenger å være vedvarende om å beskytte sin datainformasjon. Cyber sikkerhet er stadig på toppen av alles sinn, noe som betyr økt fokus på teknologi og sikring av informasjon. I dette området hjelper vi Santander med å beskytte sensitiv kundeinformasjon med en dynamisk datamaskerings løsning. En ledende Finsk bank er avhengig av vår kompetanse innen virksomhetsarkitektur for å sikre dataintegritet og kvalitet

Evnen til å levere på transformasjons ambisjoner krever re-plattforming og å bevege seg bort fra eldre systemer. I mellom tiden kan utnytting av, (soft) robotic process automation utilizing machine learning, bidra til å øke effektiviteten og forbedre kundeservicen. Affecto har en sterk kompetanse i både nedbryting av eldre system, samt bruk av kunstig intelligens (AI) og algoritmer for å legge til etterretning og automatiserte sentrale prosesser. Mutual & Federal, ett av de eldste forsikringsselskapene i Sør-Afrika, har forbedret sin produksjonstid, forenklet og samlet sine forretningsprosesser og redusert vedlikeholdskostnader med TIA (Total Information Awarness) plattform implementert av Affecto.

Innenfor Finansnæring industrien jobber vi med følgende bransjer: Bank, Finans og Forsikring.