Det er ingen gode miner til slett spill i det tunge arbeidet Norsk Folkehjelp har med å rydde miner fra krigsherjede områder over hele verden. Dette er historien om hvordan visualiseringsløsningen Tableau effektiviserte arbeidet med å rydde miner – som dermed har bidratt til å redde liv.

Oppsummert

  • Norsk Folkehjelp driver minerydding i 40 land, og genererer store datamengder
  • Utfordringen har vært å hente ut og sammenligne relevant data i gode nok grafer
  • Tableau ble tatt i bruk med flere ulike dashboards, og fungerer som et beslutningsverktøy for ledere på mange nivåer, også overfor givere
  • Datavisualiseringen bidrar til bedre oversikt og ressursallokering, og økt effektivitet
  • Grow-as-you-go er en optimal modell for behovsbasert bruk

Mer effektiv minerydding betyr at færre mennesker blir skadet av udetonerte miner og bomber etterlatt i krigsområder. I 2013 var det 3 308 registrerte dødsfall på verdensbasis – 79% var sivilbefolkning, og 46% av dem barn.

I nyere tid har arbeidet med å rydde miner og udetonerte eksplosiver etter krig økt i omfang, men samtidig blitt mer effektivt takket være bedre utstyr og bedre teknikker. Alt arbeid med minerydding blir nøye loggført, og datamengdene som samles inn i løpet av et år er svimlende høyt.

Initiativ til en bedre løsning

Mohammad Qasim Hashimi ved Norsk Folkehjelps hovedkontor i Oslo var initiativtaker til å finne en bedre løsning på uoversiktlige excelark, data i SharePoint og grafer produsert av folk som ikke nødvendigvis var dyktige eller effektive på visuell analyse.

Han tok i bruk Tableau i 2016 for å standardisere visualiseringen – både samkjøring av datakilder og den visuelle datafremstillingen. Det har gjort det mulig for Norsk Folkehjelp å lettere og raskere kunne tolke de enorme mengdene med data om kartleggingsarbeidet som gjøres ute i felten. Med egendefinerte dashboards satte Qasim opp automatiserte rutiner, som hentet ut data fra relevante kilder.

Visualisering øker kvaliteten på rapportene

Med feltdata og geografiske informasjonssystemer (GIS) har Qasim utviklet en metodikk i Tableau for å generere gode rapporter og sammenstillinger av grafer og figurer.

– Visualiseringsverktøyet har økt kvaliteten på rapportene betraktelig, og har medført at ledere på alle nivåer – også toppledelse ved hovedkvarteret – enkelt får oversikt og ser sammenhenger de før ikke kunne se, utenom tidkrevende arbeid med multiple excelark og datakilder, forklarer Mohammad Qasim Hashimi.

Metodikken og modellene som Qasim har utviklet har gitt gode resultater, og gjort det mye enklere for ledere til å forstå og tolke hele tilstandsbildet – og kunne gå i dybden ned til programnivå. Metodikken har vist seg å også passe for Norsk Folkehjelps programmer i andre land med tilsvarende utfordringer innen minerydding. I tillegg er datavisualiseringen viktig for å skaffe og engasjere donorer og andre økonomiske støttespillere.

Et dashboard for enhver anledning

Qasim forklarer at de ulike, spesialtilpassede dashboardene i Tableau automatisk henter data fra SharePoint og andre kilder for å generere rapporter og analyser til ulike formål:

– På et operasjonelt nivå kan du se detaljer om aktivitetene, teameffektivitet, verktøyene som brukes, og sammenlikne teams, minehunder, dager, uker og måneder. På ledernivå vil dashboardene vise trender, områder i forbedring eller som trenger forbedring, teams med nedetid, kostnadsvurdering og annen analyse. Ved hovedkontoret bruker vi flere globale dashboards der vi samler all tilgjengelig data fra programmene i alle land, forklarer han.

Slik kan ledere enkelt se den generelle produktiviteten i en uke eller måned, ulike trender, og generell status for å identifisere utfordringer. Når all data er tilgjengelig for lederne, kan de raskere ta gode beslutninger om ressursallokering, teknikker og metodikk for minerydding basert på nye funn og på teamenes effektivitet.

– Fordelen med en selvbetjeningsløsning som Tableau er at det er veldig enkelt for alle å få tilgang på- og generere relevante rapporter, uten krav til erfaring med datavisualisering, sier Qasim. – Vi begynte med én enkelt lisens, og ser nå at flere og flere ledere i ulike områder ønsker tilgang til det samme verktøyet. For oss er det veldig praktisk med grow-as-you-go som lisensmodell.

 

Eksempel på dashboard i Tableau som viser det lokale mineryddingsprogrammet i Zimbabwe oppsummert.

 

50.000 selskaper bruker i dag Tableau som er kåret til leder i Gartners Magic Quadrant (5 år på rad) for Business Intelligence and Analytics. Affecto er Nordens ledende leverandør av Business Intelligence-løsninger. Affecto er også gullpartner med Tableau og har noen av bransjens mest entusiastiske Tableau-kursholdere.

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er tilstede i 40 land. Minerydding er bare ett av flere fokusområder, og hører inn under Human Disarmament / Mines and Explosive Remnants of War: https://www.npaid.org/Our-Work/Humanitarian-Disarmament/The-Threats/Mines-and-Explosive-Remnants-of-War