Mūsų diegiami sprendimai leidžia ženkliai sumažinti veiklos procesų administravimo išlaidas ir darbo sąnaudas

Kuriame ir diegiame portalų pagrindu veikiančius bendradarbiavimo, įmonės turinio valdymo (angl. Enterprise Content Management – ECM) ir dokumentų valdymo sprendimus. Jie gali būti naudojama kaip tinklapių ar internetinių dienynų, bendro redagavimo interneto žinynų administravimo bei pateikimo priemonės.
Diegiame ir kartu su partneriais teikiame kaip paslaugą mūsų įmonėje sukurtus tiražuojamus dokumentų valdymo sprendimus – eSodas, eArchyvas, eFaktūra.

Vertė klientui

Platforma įmonės informaciniam turiniui valdyti užtikrina, kad visa svarbi informacija pasiektų reikiamus asmenis reikiamu laiku. Klientai ir partneriai gali savarankiškai naudotis įmonės informacine sistema duomenų gavimui, pateikimui bei bendradarbiavimui. Tai leidžia ženkliai sumažinti veiklos procesų administravimo išlaidas ir darbo sąnaudas.

Taikymo sritys:

  • dokumentų rengimas,
  • užduočių paskirstymas, portalai
  • elektroninio turinio platforma taikomiesiems sprendimams
  • elektroninių ir skenuotų dokumentų archyvavimas
  • darbų sekų (Workflow) sprendimai
  • skenuotų dokumentų atpažinimas, duomenų surinkimas