Kokybės valdymas

2016 metais „TÜV Thüringen e.V.“ sertifikacijos įstaiga įvertino UAB „Affecto Lietuva“ (dabar jau UAB “CGI Lithuania”) įdiegtas bei veikiančias integruotas kokybės  bei informacijos saugumo valdymo vadybos sistemas ir pripažino, kad jos atitinka ISO 9001:2015 bei ISO/IEC 27001:2013 standartų reikalavimus.

SERTIFIKAVIMO SRITIS:

Programinės įrangos kūrimo, diegimo, testavimo, mokymo, konsultavimo ir techninio aptarnavimo paslaugos, rizikų valdymas, programinės įrangos kaip paslaugos teikimas ir programinės įrangos platinimas.

KOKYBĖS POLITIKA

Savo veikloje mes vadovaujamės AQF (AFFECTO QUALITY FRAMEWORK) Kokybės vadybos procedūrų sistema, kurią sudaro labiausiai pasiteisinę bei nuolatos tobulinami metodai. Mes dirbame vadovaudamiesi mūsų vizija, kad mūsų IT sprendimai ir paslaugos atitiktų klientų reikalavimus, kuriuos mes išsiaiškiname ir suprantame visapusiškai. Mūsų darbo metodai ir procesai nuoseklūs, mūsų darbo rezultatai – aukštos kokybės. Mes mokomės iš savo patirties bei klientų atsiliepimų, nuolatos tobulinam savo veiklą, skatinami mūsų vadovybės pavyzdžio bei mūsų pačių įsipareigojimų. Kokybės tikslų nustatymas, rezultatų stebėjimas, analizė bei tobulinimas, remiantis šios analizės rezultatais, yra įtraukti į mūsų vadybos sistemą, kuria mes vadovaujamės savo kasdieniniame darbe.

INFORMACIJOS SAUGUMO POLITIKA

Savo veikloje mes vadovaujamės Informacijos saugumo vadybos procedūrų sistema, kurią sudaro labiausiai pasiteisinę bei nuolatos tobulinami metodai. Mes dirbame vadovaudamiesi mūsų vizija, kad mūsų IT sprendimai ir paslaugos atitiktų klientų reikalavimus, kad būtų užtikrintas bendrovės veiklos tęstinumas, klientų, mums patikėtos informacijos, bei mūsų bendrovės informacijos konfidencialumas, vientisumas bei prieinamumas. Mes mokomės iš savo patirties bei klientų atsiliepimų, nuolatos tobulinam savo veiklą, skatinami mūsų vadovybės pavyzdžio bei mūsų pačių įsipareigojimų.  Informacijos saugumo tikslų nustatymas, rezultatų stebėjimas, analizė bei tobulinimas, remiantis šios analizės rezultatais, yra įtraukti į mūsų vadybos sistemą, kuria mes vadovaujamės savo kasdieniniame darbe.