Tunnusluvut

 

Yhtiön tuloslaskelma,   miljoonaa euroa 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Tilauskanta 55.0 50.7 49.6 48.7 61.4 57.1
Liikevaihto 112.5 116.0 122.7 132.9 133.4 127.3
EBITDA 7.5 8.5 11.2 11.5 13.8 11.6
% liikevaihdosta 6.7 7.4 9.2 8.6 10.4 9.1
Liikevoitto 6.7 7.5 0.8 8.3 10.4 8.1
% liikevaihdosta 5.9 6.4 0.7 6.2 7.8 6.4
Voitto ennen veroja 6.1 7.5 0.3 8.0 10.0 7.0
% liikevaihdosta 5.4 6.4 0.2 6.0 7.5 5.6
Tilikauden tulos 4.7 5.9 -1.6 5.5 7.5 5.3
% liikevaihdosta 4.2 5.1 -1.3 4.1 5.7 4.2
Osakkeen tunnuluvut 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osakekohtainen tulos (EUR) 0.22 0.27 -0.07 0.26 0.36 0.26
Osinko / osake (EUR) 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.11
Efektiivinen osinkotuotto, % 5.5 5.4 5.5 3.5 5.4 4.7
Osakkeen kurssi vuoden lopussa 2.83 2.95 2.93 4.57 2.95 2.36
Hinta / voitto-suhde (P/E) 12.9 10.8 n/a 17.8 8.4 9.6
Oma pääoma / osake(EUR) 2.96 2.88 2.80 3.14 3.23 2.91
PB-luku (P/B) 0.95 1.01 1.05 1.46 0.91 0.81
Painotettu  osakkeiden  lukumäärä,   miljoonaa 21.62 21.60 21.58 21.43 20.72 20.69
Affecton taloudelliset tunnusluvut 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin, % 59.6 58.5 54.6 53.0 50.6 46.1
ROE, % 7.0 9.6 -2.5 8.2 11.9 9.2
Nettovelkaantumisaste, % -6.7 -6.2 1.8 7.4 15.8 27.1
Oma pääoma / osake 2.96 2.88 2.80 3.14 3.24 2.91