Sisäpiiri

Affecto valvoo sisäpiiriä ja sisäpiiritietoa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen vaatimusten, Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjeen ja Affecton sisäpiiriselosteen mukaisesti.

Johtotehtävissä toimivat henkilöt eli Affecton hallituksen ja Affecton johtoryhmän jäsenet eivät saa käydä kauppaa Affecton rahoitusvälineillä yhtiön tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen ja osavuosikatsausten julkaisemista edeltävien kolmenkymmenen (30) päivän aikana eivätkä myöskään julkaisupäivänä. Sama kaupankäyntirajoitus koskee taloudellisten raporttien laadintaan osallistuvaa henkilöstöä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Affecto julkaisee pörssitiedotteita kaikista johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimista, kun liiketoimien arvo ylittää 5 000 euron vuotuisen enimmäismäärän, kuten markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa säädetään.