Talouden tunnusluvut 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin, % 59.6 58.5 54.6 53.0 50.6 46.1
ROE, % 7.0 9.6 -2.5 8.2 11.9 9.2
Nettovelkaantumisaste, % -6.7 -6.2 1.8 7.4 15.8 27.1
Oma pääoma / osake 2.96 2.88 2.80 3.14 3.24 2.91