Optio-ohjelmat

Osakeohjelma 1/2017

Affecto perusti uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön johtoon kuulumattomille henkilöille maaliskuussa 2017. Kaikki kannustinjärjestelmän perusteella maksettavat palkkiot maksetaan osittain Affecton osakkeina sekä osittain käteisellä ja palkkioita maksetaan käteisosio mukaan lukien enintään 88,011 Affecton osakkeen hintaa vastaavan summan verran. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä sisältää yhden ansaintajakson joka alkaa 1.5.2017 ja loppuu 30.4.2019. Järjestelmään pohjautuvien palkkioiden perusteena on osallistujien ansaintajakson ajan jatkuva työskentely yhtiön palveluksessa.

Affecto on sitoutunut sekä tukemaan että kasvattamaan yrittäjähenkistä ajattelua ja johtajuutta henkilön asemasta riippumatta. Kyseinen kannustinjärjestelmä tarjoaa uuden mahdollisuuden tukea näitä tavoitteita.