Osakkeenomistajan omistuksen ylittäessä/alittaessa Arvopaperimarkkinalaissa ja Finanssivalvonnan standardeissa mainitut rajat, on osakkeenomistajan tehtävä ns. liputusilmoitus.

Liputusilmoitusten perusteella vähintään 5% omistavat tahot:

Osakkeenomistaja: Ylitetty liputusraja:
CGI Nordic Investments Limited 90%

Liputusilmoitukset vuonna 2017

 • 4.10.2017:
  • Aaro Cantellin ja hänen määräysvaltayhteisöjensä omistus laski alle 5 prosentin 0 prosenttiin
  • OP-Rahastoyhtiö Oy:n (rahastoineen) omistus laski alle 5 prosentin 0 prosenttiin
  • SP-Rahastoyhtiö Oy:n (rahastoineen) omistus laski alle 5 prosentin 0 prosenttiin
  • Lombard International Assurance S.A:n omistus laski alle 5 prosentin 0 prosenttiin
  • CGI Nordic Investments Limited nousi yli 90 %:n

Liputusilmoitukset vuonna 2016

 • 27.7.2016: Danske Invest Fund Management omistukset laskivat alle 5%.

Liputusilmoitukset vuonna 2015

 • 2015 ei ollut liputusilmoituksia

Liputusilmoitukset vuonna 2014

 • 20.10.2014: Lombard International Assurance S.A:n omistus ylitti 5%.
 • 17.10.2014: Mika Laineen omistus alitti 5%.
 • 21.5.2014: Evli-konsernin omistus alitti 5%.

Liputusilmoitukset vuonna 2013

 • 28.10.2013: Säästöpankki Kotimaa -rahasto ylitti 5%.
 • 25.10.2013: Sp-Rahastoyhtiö ylitti 5%.
 • 26.9.2013: Arendals Fossekompani ASA alitti 5%.

Liputusilmoitukset vuonna 2012

 • 25.4.2012: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n rahastojen omistus ylitti 5%.
 • 16.1.2012: Evli-konsernin omistus ylitti 5%.

Liputusilmoitukset vuonna 2011

 • 26.9.2011: Aaro Cantellin omistus ylitti 10%
 • 13.6.2011: OP-Pohjolan omistus alitti 5%, OP-Rahastoyhtiön omistus ylitti 5% (tekninen muutos)
 • 11.4.2011: Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:n omistus alitti 5%
 • 17.2.2011: Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy:n omistus ylitti 5%
 • 12.1.2011: Capman Public Market Fundin omistus alitti 5%
 • 12.1.2011: OP-Pohjolan (OP-Rahastoyhtiö) omistus ylitti 5%

Liputusilmoitukset vuonna 2010

 • 12.1.2010: Capman Public Market Fundin omistus ylitti 10%
 • 12.1.2010: UB Rahastoyhtiön omistus alitti 5%

Liputusohjeita:

Liputusilmoitus pitää lähettää sekä Finanssivalvonnalle että yhtiölle.

Liputusilmoitukset yhtiölle voidaan lähettää sähköpostitse osoitteeseen liputus@affecto.com