Valtuutus omien osakkeiden ostoon

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 2.100.000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2016 antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.

Valtuutus osakkeiden julkaisuun

Hallitus valtuutettiin päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen sekä oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Osakkeita voidaan antaa enintään 4.200.000 kappaletta, joista enintään 2.100.000 kappaletta voivat olla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2016 antaman valtuutuksen ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti.