Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön korkein päätöksentekoelin. Yhtiökokous päättää Suomen osakeyhtiölaissa säädetyistä ja yhtiöjärjestyksessä edellytetyistä asioista. Näihin kuuluvat yhtiön tuloslaskelman vahvistaminen ja voitonjaosta päättäminen, hallituksen ja tilintarkastajan valinta sekä näiden palkkioista päättäminen.

Varsinainen yhtiökokous kutsutaan koolle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuoden aikana voidaan tarvittaessa järjestää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Affecto julkaisee yhtiökokouskutsut pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla www.affecto.com.

Osakkailla on oikeus pyytää yhtiökokouksen päätäntävaltaan kuuluvien asioiden ottamista yhtiökokouksen esityslistalle. Pyyntö asian ottamiseksi esityslistalle on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin. Affecto julkaisee internetsivustollaan tarkat ohjeet siitä, miten ja milloin pyynnöt on esitettävä.

 

Yhtiökokous 2017

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2017 alkaen klo 10.00 Finlandia-talolla, Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 eur/osake ja osinko maksetaan 20.4.2017.

Yhtiökokouskutsu pdf, 38 kb

Tilinpäätös pdf, 602 kb

Pöytäkirja pdf, 479 kb

Yhtiökokous 2016

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talolla, Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 eur/osake ja osinko maksetaan 19.4.2016.

Yhtiökokouskutsu pdf, 38 kb

Vuosikertomus 2015 pdf, 4 MB

Affecton vuosikertomus vuodelta 2015, sisältää tilinpäätöksen kokonaisuudessaan.

Pöytäkirja pdf, 479 kb

Yhtiökokous 2015

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2015 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon Terassisalissa osoitteessa Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 eur/osake, osingon täsmäytyspäivä on 10.4.2015 ja osinko maksetaan 20.4.2015.

Yhtiökokouskutsu pdf, 37 kb

Vuosikertomus 2014 pdf, 1 MB

Affecton vuosikertomus vuodelta 2014, sisältää tilinpäätöksen kokonaisuudessaan.

Pöytäkirja pdf, 205 kb

Yhtiökokous 2014

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2014 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon Terassisalissa osoitteessa Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 eur/osake, osingon täsmäytyspäivä on 15.4.2014 ja osinko maksetaan 25.4.2014.

Yhtiökokouskutsu pdf, 38 kb

Vuosikertomus 2013 pdf, 6 MB

Affecton vuosikertomus vuodelta 2013, sisältää tilinpäätöksen kokonaisuudessaan.

Pöytäkirja pdf, 198 kb

Yhtiökokous 2013

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 9.4.2013 alkaen klo 9.00 Finlandia-talon Elissa-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 eur/osake, osingon täsmäytyspäivä on 12.4.2013 ja osinko maksetaan 23.4.

Yhtiökokouskutsu pdf, 69 kb

8.4.2013 julkaistu muutos ehdotukseen optio-ohjelmaksi pdf, 35 kb

Vuosikertomus 2012 pdf, 3 MB

Affecton vuosikertomus vuodelta 2012, sisältää tilinpäätöksen kokonaisuudessaan.

Pöytäkirja pdf, 2 MB

Yhtiökokous 2012

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 19.4.2012 alkaen klo 9.00 Crowne Plaza Helsingin Royal-kokoustiloissa osoitteessa Mannerheimintie 50, 00100 Helsinki.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,11 euroa osakkeelta, osingon täsmäytyspäivä on 24.4.2012 ja osinko maksetaan 3.5.2012.

Yhtiökokouskutsu pdf, 36 kb

Vuosikertomus 2011 pdf, 2 MB

Affecton vuosikertomus vuodelta 2011, sisältää tilinpäätöksen kokonaisuudessaan.

Pöytäkirja pdf, 769 kb

Yhtiökokous 2011

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 31.3.2011 alkaen klo 9.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki.

Osingon 0,06 eur/osake täsmäytyspäivä on 5.4.2011 ja maksupäivä on 14.4.2011.

Yhtiökokouskutsu pdf, 47 kB

Vuosikertomus 2010 pdf, 2 MB
Affecton vuosikertomus vuodelta 2010, sisältää tilinpäätöksen kokonaisuudessaan.

Pöytäkirja pdf, 2 MB

Yhtiökokous 2010

Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.3.2010 alkaen klo 9.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki.

Osingon 0,06 eur/osake täsmäytyspäivä on 30.3.2010 ja maksupäivä on 13.4.2010.

Yhtiökokouskutsu pdf, 56 kb

Vuosikertomus 2009 pdf, 3 MB
Affecton vuosikertomus vuodelta 2009, sisältää tilinpäätöksen kokonaisuudessaan.

Pöytäkirja pdf, 669 kB