Toimielimet

Affectolla on yksitasoinen hallintomalli. Vastuu Affecton johtamisesta on yhtiökokouksella, hallituksella ja toimitusjohtajalla. Näiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiö- lain mukaisesti.

Yhtiökokous valitsee hallituksen ja yhtiön tilintarkastajan. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksen pohjalta ja on vastuussa yhtiön strategisesta johtamisesta. Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön toiminnan ja hallinnon johtamisesta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajaa avustaa työssään Affecton johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtajan ohella varatoimitusjohtaja, talousjohtaja, Skandinavian, Baltian ja Suomen johtajat sekä B2C Industries, Brand & Market -johtaja.