Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan yhden vuoden pituiseksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtäviin kuuluvat konsernin tilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätösten sekä emoyhtiön hallinnon tarkastaminen.

Ulkoinen tilintarkastaja vuonna 2016

Yhtiökokous nimitti 7.4.2017 Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön ulkoiseksi tilintarkastajaksi yhden vuoden toimikaudeksi. Pää- vastuullisena tilintarkastajana toimii Mikko Järventausta. Ernst & Young Oy on toiminut yhtiön tilintarkastajana 8.4.2015 alkaen, mitä ennen tilintarkastajana toimi KMPG Oy. Vuonna 2016 tilintarkastuspalkkiot olivat EUR 129 000  ja  konsultointipalkkiot oli EUR 105 000.