Hallituksen tehtävät

Hallituksella on päätösvalta ja vastuu yhtiön toiminnan johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden soveltuvien säännösten mukaisesti.

Affecton hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä, jotka yhtiökokous nimittää. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kun yhtiökokous on nimittänyt hallituksen, tämä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus johtaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja päättää merkittävistä periaatteista, tavoitteista ja strategioista. Lisäksi hallituksella on sen työskentelyä sääntelevä kirjallinen työjärjestys.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin vähintään 10 kertaa vuodessa, ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Ylimääräisiä hallituksen kokouksia järjestetään hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan pyynnöstä.

Hallituksen työjärjestyksen pääkohdat ovat luettavissa yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

 

Hallituksen jäsenet

Hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Francois Boulanger (puheenjohtaja), Heikki Nikku ja Charles Gill.