Hallinto

Affecton hallinnointi noudattaa Suomen lainsäädäntöä, Affecton yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja suosituksia sekä Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (jäljempänä ”Koodi”) ja perustuu niihin. Koodi on saatavilla osoitteessa http://cgfinland. fi/

Poikkeukset yksittäisistä suosituksista

Affecto noudattaa kaikkia koodin suosituksia.

 

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Affecton selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodesta 2009 alkaen ovat saatavilla alta. Selvitys johdon palkitsemisesta on sisällytettynä hallinto- ja ohjausjärjestelmien selvityksissä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009