TÄRKEÄÄ TIETOA

Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot huolellisesti. Tiedot koskevat kaikkia henkilöitä, jotka vierailevat tässä osassa internetsivustoa.

Jotta pääsisitte tutustumaan ostotarjousta koskevaan materiaaliin, teidän tulee ensin tutustua seuraaviin tietoihin ja tämän jälkeen valita ”Vahvistan”. Valitsemalla ”En vahvista” ette pääse tutustumaan ostotarjousta koskevaan materiaaliin.

Ostotarjousta ei tehdä, eikä osakkeita hyväksytä hankittavaksi keneltäkään henkilöltä tai kenenkään henkilön puolesta, suoraan tai epäsuorasti, missään valtiossa, jossa ostotarjouksen tekeminen tai hyväksyminen ei olisi paikallisen arvopaperimarkkinalainsäädännön tai muun lainsäädännön tai määräysten mukaista tai edellyttäisi viranomaisrekisteröintiä, -hyväksyntää tai -ilmoitusta tai vaatisi muita toimenpiteitä Suomen lain vaatimusten lisäksi. Ostotarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei saa jakaa, levittää edelleen tai välittää alueelle tai alueelta, jossa ostotarjouksen tekeminen tai hyväksyminen on sovellettavan lain nojalla kiellettyä, millään keinoin, mukaan lukien ja rajoittamatta, postilla, faksilla, teleksillä, sähköpostilla, puhelimilla, internetin tai muiden elektronisten viestintämuotojen välityksellä.

Osakkeita koskevaa ostotarjousta ei erityisesti tehdä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hong Kongissa, eikä tarjousasiakirjaa saa missään tapauksessa levittää edellä mainituille alueille tai muulle alueelle jossa tämä on sovellettavan lain nojalla kiellettyä.

Tarjousasiakirjan julkaiseminen tällä internetsivulla ei muodosta kehotusta tarjoutua ostamaan tai myymään Affecto Oyj:n osakkeita. Lisäksi se ei muodosta CGI Nordic Investments Limitedin, CGI Group Inc.:n tai minkään tahansa muun osapuolen suositusta myydä Affecto Oyj:n osakkeita tai muita arvopapereita.

Mikäli teidän ei ole luvallista tutustua tällä internetsivulla olevaan ostotarjousta koskevaan materiaaliin, tai jos tämän materiaalin tarkastelu johtaisi paikallisen lainsäädännön rikkomiseen, tai jos ette ole täysin varma, onko teillä oikeutta tutkia ostotarjousta koskevaa materiaalia, pyydämme teitä poistumaan tältä internetsivulta valitsemalla alla olevista vaihtoehdoista ”En vahvista”.

Olen lukenut ja ymmärtänyt edellä mainitut rajoitukset. Vahvistan ja vakuutan lisäksi, että en asu Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa tai Hongkongissa tai missään muussa maassa jossa ostotarjouksen hyväksyminen tai levittäminen olisi sovellettavan lain nojalla kiellettyä. Tiedostan ja hyväksyn, että kaikki ostotarjousmateriaaleissa esitetty Affecto Oyj:tä koskeva tieto on kerätty ja esitetään ainoastaan perustuen julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin, josta johtuen CGI Nordic Investments Limited tai CGI Group Inc.:llä ei ole vastuuta sellaisesta tiedosta, lukuun ottamatta niiden oikeaa uudelleen esittämistä. Vahvistan, että minun on sallittua jatkaa tähän internetsivuston osaan.