Täyden digitalisaation aikakausi tuo joukoittain etuja perinteisillä teollisuusaloilla toimiville yrityksille.

Muutoksen tuulet pyyhkivät toimialaa, ja organisaatiot, jotka ovat ketteriä ja rohkeita tarttumaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, ovat vahvoilla selviämään suurimpina voittajina. Teollisuusyrityksillä on mahdollisuus löytää jatkuvasti uusia teknologioita tavoitella ja palvella asiakkaitaan merkityksellisin tavoin. Laitteisiin ja tiloihin sisältyy yhä enemmän sensoripohjaista älykkyyttä, mikä auttaa yrityksiä toimittamaan oikeita palveluja laitteiden koko elinkaaren ajan sekä ymmärtämään paremmin asiakkaita ja tuottamaan todellista lisäarvoa.

Samanaikaisesti yritykset parantavat kokonaistehokkuuttaan sekä kestävää sosiaalista kehitystä ja ympäristökehitystä. Affecto hallitsee tiedon, automaation ja yhteistyön ja ohjaa niiden avulla asiakkaita labyrintin läpi. Tosiasioihin pohjautuvat täsmälliset ja ajantasaiset näkemykset mahdollistavat täydellisen läpinäkyvyyden ja auttavat parantamaan tulosta ja kannattavuutta seuraavalle tasolle.

Asiantuntemuksemme ulottuu kokoonpanologistiikan tarjoamisesta laitteistojen fyysisten sensorien korvaamiseen virtuaalisensoreilla. Tämä perustuu IT-järjestelmien tuntemukseen sekä kehittyneiden algoritmien ja automaation soveltamiseen. Kyky lisätä uusi toiminnallisuus tai automatisoida toimintoja olemassa olevissa laitteissa ja tiloissa ilman fyysistä läsnäoloa voi merkittävästi alentaa tuotantokustannuksia – ja lisäksi auttaa saamaan uusia asiakkaita.

Hakim Laukkoski Business Unit Director, Industrial

IoT – Asioiden internet

Yhdistä fyysinen ja digitaalinen maailma

Hyödynnä uudenlaista älykkyyttä liiketoiminnassasi

Tiedolla johtaminen ja tietovarastointi

Hyödynnä moderneja tietovarastointiratkaisuja

Hallinnoi yrityksesi tietovarastoja entistä tehokkaammin.

Ydintiedon (MDM) hyödyntäminen liiketoiminnassa

Mitä tiedon hallinta ja integrointi tarkoittaa?

Menestyksekkäät yritykset hyödyntävät masterdatan hallintaa parhaiden asiakaskokemusten luomisessa ja toiminnan tehokkuuden kasvattamisessa.

Edistynyt analytiikka

Kilpailuetua ennakoivalla analytiikalla

Tehosta päätöksentekoa ja paranna asiakaskokemusta ymmärtämällä mitä tulee tapahtumaan

Energialaskutuksen automatisointi

Energialaskutuksen automatisointi

Sujuvuutta energialiiketoimintaan.