Datan tehokas hyödyntäminen on yritysten tärkein kilpailuetu tulevaisuudessa.

Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa on elintärkeää kuluttajaliiketoiminnassa. Digitalisoituminen on lisännyt voimakkaasti käytettävissä olevan tiedon määrää ja sen nopean automatisoidun hyödyntämisen tarvetta. Asiakas-, tuote- ja muun liiketoimintatiedon systemaattinen kerääminen, hyödyntäminen ja analysointi kehittää asiakasymmärrystä, lisää tietoa operationaalisen toiminnan kehittämiseksi, ja antaa kilpailuedun yrityksille.

Rakennamme asiakkaillemme tiedon hyödyntämiseen perustuvia ratkaisuja tietovarastoinneista edistyneen analytiikan mallinnuksiin ja asiakastietoa hyödyntäviin uusiin digitaalisiin toimintakonsepteihin. Räätälöimme aina ratkaisumme perustuen asiakkaan liiketoimintatarpeisin ja hyödynnämme palvelumuotoilua ja uusimpia teknologioita.

Pitkäjänteinen työskentely yhdessä asiakkaidemme kanssa on mahdollistanut hienojen kuluttajakokemusten rakentamisen jo vuosien ajan. Työskentelemme niin kaupan-, kulutustuotteiden ja asiakkaille suunnittelujen palvelujen kuin matkustus- ja kuljetusalan liiketoiminnan parissa.

Mikael Ojala Business unit Director, Business to Consumer

Ydintiedon (MDM) hyödyntäminen liiketoiminnassa

Mitä tiedon hallinta ja integrointi tarkoittaa?

Menestyksekkäät yritykset hyödyntävät masterdatan hallintaa parhaiden asiakaskokemusten luomisessa ja toiminnan tehokkuuden kasvattamisessa.

Monikanavaisen asiakaskokemuksen johtaminen

Saumaton monikanavaisuus asiakaskokemuksen vahvistajana

Hyödynnä dataa, analytiikkaa ja aistivia teknologioita saumattoman asiakaskokemuksen luomisessa.

Edistynyt analytiikka

Kilpailuetua ennakoivalla analytiikalla

Tehosta päätöksentekoa ja paranna asiakaskokemusta ymmärtämällä mitä tulee tapahtumaan

Private: Aistiva kauppa

Fyysisen ja digitaalisen symbioosi

Sensoriteknologiat tarjoavat vähittäiskauppiaille uusia tapoja kerätä arvokasta ymmärrystä asiakkaistaan.

Ohjelmistorobotiikka

Avuksi arjen askareisiin

Robotiikan tavoitteena on automatisoida tietotyöläisen rutiininomaisia työvaiheita ja siten vapauttaa aikaa tuottavampaan työhön