Ennakoiva kunnossapito on viime vuosina noussut teollisuudessa todella kuumaksi puheenaiheeksi. Siitä on kovaa vauhtia tulossa todellinen edistyneen analytiikan ja esineiden internetin ”killer application”.

Eikä tietenkään aivan syyttä, sen verran kova arvolupaus siirtymisellä tuntipohjaisesta kunnossapidosta tarvepohjaiseen ja reaktiivisesta proaktiiviseen on. Vai mitä olette mieltä, kaikki te asuntojen ja autojen omistajat?

Mutta ennakoiva kunnossapito ei välttämättä ole se kaikkein helpoin ja nopein tie uuteen liiketoiminnalliseen arvoon. Oman kokemukseni kautta voin sanoa, että uusien kunnossapitoratkaisuiden käytäntöön vienti – siis analytiikan liittäminen aikuisten oikeasti osaksi huoltotoiminnan varsinaisia prosesseja – on usein kohtuullisen pitkän polun päässä.

Siksi onkin hyvä pitää mielessä, että teollinen toiminta pitää sisällään myös muita osa-alueita, jossa edistyneellä analytiikalla on annettavaa ja jopa keskeinen rooli. Itse asiassa väitän, että mikä tahansa yrityksen tai organisaation toiminto voi ja sen kannattaa hyödyntää analytiikkaa toimintansa kehittämisessä.

Esimerkiksi asiakasanalytiikka ei missään nimessä ole kuluttajayritysten yksinoikeus, vaan ihan yhtä tärkeää teollisuusyrityksillekin.

Sen ideahan on maksimoida asiakkaan kokema arvo ja sitä kautta asiakkuuden arvo yritykselle.

Siis käytännössä optimoida kaikki asiakkaaseen liittyvät toimenpiteet koko elinkaaren ajan. Kun teollisuusyrityksillä on usein tuhansiakin asiakkaita, analytiikalla voidaan saada helposti hyvinkin merkittävä vaikutus aikaan.

Toinen alue, joka välttämättä kaikille ei ensimmäisenä tule mieleen on myynnin analytiikka. Teollisuusyritysten myyntitoimintoa voidaan tukea analyyttisin keinoin esimerkiksi ennustamalla kysyntää, optimoimalla tarjoamaa ja hinnoittelua sekä tietysti kohdentamalla myyntiresursseja älykkäästi. Myynti on tietysti siinä mielessä otollinen paikka analytiikalle, että siinä vaikutukset ovat näkyvissä – ja mitattavissa – hyvinkin lyhyellä aikavälillä.

Nämä vain esimerkkeinä alueista, joille itse olen ollut teollisuusyritysten kanssa kehittämässä konkreettisia ratkaisuja viime vuosina. Mutta eivät vaihtoehdot tietenkään tähän lopu, vaan yhtä hyvin analytiikan käyttötapauksia löytyy tuotannosta, tuotekehityksestä, ja vaikka taloudestakin. Unohtamatta myöskään sitä kunnossapitoa.

Itsestäänselvyyksien laukomisen uhallakin haluan lopuksi vielä muistuttaa, että teollisuusyritysten(kään) ei kannata nyt aikailla analytiikan ensiaskeleiden kanssa. Kilpailijanne ovat luultavasti sille polulle jo lähteneet.

Ja kuten aina matkustaessa, mitä ripeämmin matkaan lähtee, sen nopeammin on perillä. Tai jos ei heti perillä, niin ainakin jossain uudessa ja antoisassa paikassa.