Ketterän kehityksen toimintatavoista on tullut normi – ja jokainen itseään kunnioittava toimittaja tarjoaa ketterää kehitystä ratkaisuna it-kehitykseen ja innovointiin.

Tuollaisella myyntipuheella ei ole ihme, että ketterän kehityksen toimintatavoista on tullut normi – ja jokainen itseään kunnioittava toimittaja tarjoaa ketterää kehitystä ratkaisuna it-kehitykseen ja innovointiin.

Mutta ketteryydellä on rajansa, erityisesti silloin, kun se kohtaa muun organisaation. Miten päästään pelkästä ketterästä kehittämisestä ketteryyteen liiketoiminnassa?

Ketteryys on haastavaa. Se on monesti vastoin rakenteita ja prosesseja, joita on hartaudella kehitetty mahdollistamaan johtaminen ja palveluiden tarjoaminen luotettavasti. Ketteryydellä saavutettavat edut hukataan nopeasti, jos muu organisaatio ei pysty hyödyntämään työn tuloksia tai reagoimaan samassa tahdissa. Liiketoimintahyötyjen sijaan syntyy konflikteja, kun työtä tehdään eri rummun tahtiin ja erilaisilla odotuksilla.

Gartner ehdottaa ratkaisuksi innovoinnin ja perustoiminnan eriyttämistä omikseen. Gartnerin CIO-tutkimuksen mukaan jopa 45% tutkimukseen osallistuneista tietohallintojohtajista on ratkaissut haasteen pragmaattisesti rakentamalla kaksi eri toimintapaa, nopean ja hitaan.

Taustalla on innovaatioteorioista tuttu ajatus, että vanha organisaatio ei pysty uudistumaan vastatessaan samalla vanhasta perustoiminnasta.

Nopean ja hitaan tekemisen eriyttäminen ei kuitenkaan aina ole ratkaisu, vaan tapa siirtää vaikeita päätöksiä ja muutosta eteenpäin.

Affectossa uskomme ketteryyden olevan koko organisaation asia, joka vaatii niin kulttuurin kuin toimintatapojen muutosta. Oikoteitä ei ole.

Liiketoimintaketteryys on pinnalla kaikessa, mitä me teemme: tiedolla johtamisessa, digitalisaatiossa ja teollisessa internetissä. Vanhat toimintatavat tai uusiutuminen laatikon sisällä ei enää riitä, vaan muutoksen on tapahduttava prosessien päästä päähän.

Tehdäänkö teilläkin ketterää kehitystä – vai rakennetaanko liiketoimintaketteryyttä?