Tampereen Sähkolaitos luo dataan perustuvaa ohjausta yhdessä Affecton kanssa. Tietovaraston rakentamisesta alkanut yhteistyö on kehittymässä tiedolla johtamisen kumppanuudeksi.

Muuttuva toimintaympäristö kehityksen ajurina. Tampereen Sähkölaitos haluaa olla yksi tulevaisuuden voittajista energia-alan muuttuvassa toimintaympäristössä ja on nostanut tiedolla johtamisen yhdeksi liiketoiminnan kehittämisen kulmakivistä. Uudet kehittyneet teknologiat mahdollistavat datalla keräämisen, käsittelyn ja analysoinnin paremmin kuin koskaan ennen ja digitalisaatio muuttaa yritysten liiketoimintamalleja kiihtyvään tahtiin.

Ulkoisesta ja sisäisestä toimintaympäristöstä pitää pystyä muodostamaan hyvä kokonaiskuva johtamisen tueksi yhä nopeammin ja useammin kuin aiemmin, sekä tietoa tulee jakaa useiden osapuolten kesken läpinäkyvästi ja tehokkaasti. Nämä ajatukset olivat lähtökohtana, kun Affecton ja Tampereen Sähkölaitoksen tiet kohtasivat. Tampereen Sähkölaitos haki tietovarastolle toimittajaa, ja Affecto valikoitui toimittajaksi hyvän maineen perusteella.

Olemme saaneet hyvän uuden kokonaisratkaisun, joka tehostaa toimintaamme automatisoimalla toistuvia raportointi- ja analysointitarpeita, kertoo Tommi Peltomo Tampereen Sähkölaitokselta

Tietovarasto – tulevaisuuden tiedolla johtamisen peruskivi

Johtamismenetelmien ja analytiikan taustalle valettiin peruskivi – tekninen ratkaisu. Koska Tampereen Sähkölaitos halusi kestävän ja suurien datamassojen käsittelyyn pystyvän tietovaraston, tietovarasto toteutettiin uusilla pilveen pohjautuvilla ratkaisumenetelmillä. Tietovarastoon ja datan käsittelyyn käytetään muun muassa Amazon Web Services-, Hadoop- ja Apache Spark- teknologioita sekä tietoa analysoidaan ja välitetään raportointityökalu Tableaun avulla. Tietovarastoon tuodaan yksityiskohtaista rivitason tietoa, jota pystytään summaamaan, yhdistelemään ja hallinnoimaan uudella tavalla. Vaikka projektissa matkan varrella oli haasteita, varsinkin lähdejärjestelmien yhteensovittamisen kanssa, tietovarastoprojekti onnistui ja sen tavoitteet saavutettiin.

Tavoitteemme Sähkölaitoksella on johtaa liiketoimintaa yhä tehokkaammin ajantasaisen raportoinnin ja analytiikan avulla, sekä tehdä uusia oivalluksia.

Olemme saaneet hyvän uuden kokonaisratkaisun, joka tehostaa toimintaamme automatisoimalla toistuvia raportointi- ja analysointitarpeita ja joka mahdollistaa hämmästyttävät tietojen yhdistelyt uusien näkökulmien aikaansaamiseksi. Henkilöstömme on johdosta asiantuntijoihin itse mukana aktiivisesti tarpeiden määrittelyssä ja tietovaraston kehittämisessä. Tableau ja muut työkalut tarjoavat mahdollisuudet myös itsenäiseen työskentelyyn ja oman liiketoimintadatan tutkimiseen, kommentoi Tampereen Sähkölaitoksen projektipäällikkö Tommi Peltomo.

Kumppanuudesta voimaa liiketoiminnan kehitykseen

Moderni liiketoiminta nojaa hyviin verkostoihin ja kumppaneihin. Tampereen Sähkölaitokselle tietovaraston rakennus on hyvä alku, mutta vaatimukset ovat pelkkiä teknisiä ratkaisuja korkeammalla. Kaiken toteuttamisen pitäisi kytkeytyä organisaation strategiseen tekemiseen ja johtamiseen, mutta samaan aikaan pitäisi huomioida suorastaan trendinomaisesti kehittyvät uudet työkalut ja asiakkaiden kiinnostus tehdä big data harjoituksiaan ketterästi. Onneksi tällä matkalla Affecto pystyy auttamaan ja tukemaan Tampereen Sähkölaitosta, ja onnistunut projekti on luonut luottamusta puolin ja toisin.

Haluamme luoda Asiakkaidemme kanssa käytännössä toimivan yhteistyömallin niin operatiiviseen päivittäiseen tekemiseen, taktiseen tavoitteiden asetantaan kuin pidemmän tähtäimen strategiseen kumppanuuteen – Sampsa Stèn, energia- yksikön vetäjä, Affecto

Tämä vaatii molemmilta; niin Toimittajalta kuin Asiakkaaltakin; omistautumista, innovointia ja proaktiivisuutta. Tampereen sähkölaitoksen kanssa on kovan työn kautta luotu luottamukselle luja pohja. On ilo yhdessä löytää tapoja tuottaa käytännön hyötyjä Tampereen sähkölaitokselle yhä laajemmin, kommentoi Sampsa Stèn.

Tampereen Sähkölaitos ja Affecto ovat ottaneet käyttöön kehitystyössä ketterät menetelmät, jotta liiketoimintahyötyjä saadaan nopeammin tuotantoon. Kun peruspohja datan käsittelylle on kunnossa tietovaraston kautta, menetelmien käyttö on tehokasta ja nopeaa.

Olemme yhteistyömme alussa. Tästä on hyvä jatkaa, Peltomo summaa.