Vuosien pitkä yhteistyö ja kymmenet toteutetut projektit ovat synnyttäneet Pohjolan Voiman ja Affecton välille intensiivisen luottamussuhteen, joka todentuu tänä päivänä tiiviinä strategisena kumppanuutena.

Vuosien pitkä yhteistyö ja kymmenet toteutetut projektit ovat synnyttäneet Pohjolan Voiman ja Affecton välille intensiivisen luottamussuhteen, joka todentuu tänä päivänä tiiviinä strategisena kumppanuutena. Affecton kanssa PVO on kasvanut automaation ja standardoinnin osalta yhdeksi Suomen edistyksellisimmistä energiayhtiöistä.

Luottamus on yhteistyömme ydin. Vuosien mittaa se on vahvistunut onnistuneiden projektien ja Affecton raudanlujan ammattitaidon myötä.Nykyään olemme keskusteluyhteydessä viikoittain. Affecto tuo meille kehitysehdotuksia ja IT-alan lähitulevaisuuden näkymiä, joiden mahdollisuuksia meille punnitsemme yhteisesti. Juuri äskettäin kävimme esimerkiksi keskustelua robotiikan hyödyntämisestä osana talouden ennuste- ja suunnittelujärjestelmäämme, Pohjolan Voiman talousjohtaja Minna Korkeaoja kertoo.

Kumppanuuden kautta Pohjolan Voima saa koko IT-talon monipuolisen osaamisen käyttöönsä. Oppeja jaetaan puolin ja toisin. Vaikka palkkaisimme oman asiantuntijan kehittämään käytössämme olevia järjestelmiä, ei hänen tietämyksensä silti vastaisi kaikkea sitä osaamista, mitä Affectolta saamme. Yhden henkilötyövuoden aikana käytössämme on Affectolla keskimäärin 15 eri alan asiantuntijaa jäjestelmäarkkitehdistä palvelumuotoilijaan, tietohallintopäällikkö Pekka Törmänen sanoo.

Kumuloituvan osaamisen kautta yhteistyön arvo on vuosien saatossa vain kasvanut. Olemme tehneet tätä työtä alusta alkaen lähes samalla porukalla. Affecton tiimille on tässä ajassa ehtinyt kertymään vahva osaaminen toimialaltamme, mistä on mittaamattoman arvokas hyöty meille tulevaisuuden kehitystarpeita ajatellen, Pohjolan Voiman business partner Marita Peltokoski täydentää.

Olemme aidosti ylpeitä siitä, että meillä on Affecton kaltainen maailmanluokan EDW-osaaja kumppanina. Heillä on halu auttaa meitä kehittymään aivan uudelle tasolle digitalisuudessa – Minna Korkeaoja, Pohjolan Voima

Asiantuntemus tuottaa järkeviä investointeja

Minna Korkeaoja kertoo, että konkreettinen esimerkki Pohjolan Voiman ja Affecton yhteistyöstä ja luottamuksellisesta suhteesta löytyy muutaman vuoden takaa.

Lähdimme Affecton kanssa kehittämään talouden raportointijärjestelmäämme ja prosesseja, joihin liittyi aiemmin paljon manuaalista työtä. Affecton ehdotuksesta pelkän järjestelmäkehityksen sijaan rakensimme toimintamme pohjaksi kokonaisen tietovaraston ja integraatiorajapinnat, mikä kasvatti hankkeesta aikataulultaan ja kustannuksiltaan huomattavasti alkuperäistä laajemman kokonaisuuden. Vielä tänäkin päivänä ne ovat kuitenkin kaiken toimintamme kivijalka emmekä niiden ansiosta ole sidoksissa yhteenkään järjestelmätoimittajaan tai alihankkijaan.

Jos olisimme pitäneet tiukasti kiinni alkuperäisestä määrittelystä, olisimme jälkeenpäin joutuneet moneen kertaan maksamaan tarvittavasta kehitystyöstä. Onneksi kuuntelimme Affecton asiantuntemusta, Pekka Törmänen ja Marita Peltokoski lisäävät.

Road map ohjaamassa kehitystarpeiden priorisointia

Kehitystarpeiden arvioinnissa Pohjolan Voima hyödyntää kaksi kertaa vuodessa päivitettävää road mapia. Siihen kirjataan kaikki tulevat kehitystarpeet ja ideat sekä priorisoidaan tulevat projektit aikataulunäkymään.

Road mapin ansiosta meillä on koko ajan puolin ja toisin näkyvyys siihen, mihin suuntaan olemme menossa ja missä tavoitteemme ovat. Tämä on äärimmäisen tärkeää koko yrityksemme liiketoiminnan eteenpäin viemisen kannalta, Korkeaoja huomauttaa.

PVO2-750x464

 

Pohjolan Voiman vinkit strategisen IT-kumppanuuden rakentamiseen

  • Oma strategia ja prosessit tulee olla selvillä, jotta kumppanuus voidaan sovittaa niihin eikä toisinpäin.
  • Näkyvyys oman toimialan tilanteeseen on oltava hyvä, jotta kumppanuutta voidaan rakentaa oikeaan suuntaan realistiset tavoitteet mielessä
  • Kumppanin aito halu ja osaaminen auttaa asiakasta monella eri tasolla – todentuu muun muassa tiiviinä yhteydenpitona puolin ja toisin
  • Avoin keskusteluyhteys, jossa voidaan kertoa myös, mikäli homma ei toimi.
  • Pitkäjänteisyys – syvällinen strateginen kumppanuus on useiden projektien ja vuosien mittaisen yhteistyön tulosta.