Metsään.fi pitää metsänomistajat ajan tasalla omien metsiensä tilasta ja hoitotarpeista. Affecton toimittama verkkopalvelu helpottaa myös metsänhoitotöiden teettämistä.

Suomessa on 700 000 metsänomistajaa, ja tietoa metsistä on kartutettu jo vuosikymmeniä. Tieto ei kuitenkaan ole ollut helposti metsänomistajien saatavilla. Lisäksi nykyiset metsänomistajat ovat yhä useammin loitontuneet omaisuudestaan eivätkä välttämättä tiedä mitään metsänhoidosta, metsänsä tilasta tai edes metsänsä sijaintia.

”Haluamme aktivoida metsänomistajia omien metsiensä hoidossa ja käytössä. Siksi on tärkeää, että metsänomistajalla on käytössään mahdollisimman ajantasainen tieto metsänsä tarpeista”, Suomen metsäkeskuksen asiakkuuspäällikkö Veikko Iittainen toteaa.

Tieto yhteen eri järjestelmistä

Julkisen kilpailutuksen jälkeen uuden Metsään.fi-palvelun toteuttajaksi valittiin Affecto, jonka alihankkijana käyttöliittymäsuunnittelussa oli Adage Oy. Palvelu avattiin metsäomistajille marraskuussa 2012. Järjestelmäkokonaisuuden rakentaminen 700 000 metsänomistajan ja yhdeksän miljoonan metsähehtaarin tietojen pohjalta oli vaativa työ. Suomen metsäkeskuksen hankkeessa oli kaikkiaan mukana toistakymmentä eri taustajärjestelmää ja tietotekniikkatoimittajaa.

”Eri järjestelmistä kerättävän tiedon yhdistäminen helppokäyttöiseksi ja ymmärrettäväksi palveluksi on haastavaa. Koko ajan tavoitteena on se, että käyttäjä pärjää Metsään.fi-palvelussa ilman koulutusta”, Iittainen korostaa. ”Ensi kokemusten mukaan tässä on onnistuttu.”

Palvelu toteutettiin ketterästi työskentelemällä kahden viikon sprinteissä, joiden jälkeen Suomen metsäkeskus pääsi aina koekäyttämään kehitettyä versiota. Näin varmistettiin, että työt etenivät oikeaan suuntaan.

Kehittyvä palvelu

Metsään.fi-palvelusta löytyvät kartat ja puustotiedot metsikkökuvioittain, ja se ehdottaa ajankohtaisia hoitotöitä ja hakkuita seuraavalle viidelle vuodelle. Myös mahdolliset arvokkaat luontokohteet on merkitty tietoihin.

Palvelussa metsätilan tietoihin pääsee käsiksi vain metsänomistaja henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan Metsään.fi ja Suomen metsäkeskus lyhyesti Metsään.fi on Suomen metsäkeskuksen sähköinen asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille. Suomen metsäkeskus on metsätalouden kehittämis- ja toimeenpanoorganisaatio, joka hoitaa muun muassa metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen liittyviä tehtäviä. Suomen metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö. sekä Metsäkeskuksen julkisen palvelun toimihenkilö. Muut näkevät tiedot vain metsänomistajan luvalla.

Metsään.fi-palvelu on vasta ensimetreillään. Syksyllä 2012 noin 30 000 metsänomistajaa saa viestin, että palvelussa on tietoa heidän metsistään. Tiedoista käy ilmi, missä ja milloin olisi tarvetta hoitaa tai hakata metsää.

Jo tässä vaiheessa Metsään.fi on palkittu Metsän etunoja -palkinnolla uudenlaisen asiointipalvelun kehittämisestä.
Ensi vuoden lopulla Metsään.fi tarjoaa metsänomistajille mahdollisuuden ottaa yhteyttä puunostajiin ja metsäpalvelujen tarjoajiin. Myös Metsäkeskukselle tehtävät metsänkäyttöilmoitukset ja rahoitushakemukset voi tulevaisuudessa tehdä asiointipalvelun kautta.

Metsään.fi edistää metsäyrittämistä

Kun Metsään.fi on täysimittainen, metsänomistaja voi ilmoittaa palvelussa hakkuu- tai hoitotyötarpeistaan, ja metsäalan yritykset ja yrittäjät voivat ottaa häneen suoraan yhteyttä ja tarjoutua tekemään halutut työt.

Pienillä yrittäjillä on silloin keino löytää asiakkaita ja metsänomistajalla on valinnanvaraa. Lisääntyvä kilpailu metsänhoitoalalla taas parantaa palvelua.
Suomen metsäkeskus haluaa palvelun avulla edistää metsäasioiden joustavaa, aikaan ja paikkaan sitoutumatonta hoitoa.

”Uskomme, että palvelu laajentuessaan ja kehittyessään luo pohjan uudenlaiselle toimintakulttuurille alalla ja edistää metsäelinkeinon sekä metsäyrittämisen mahdollisuuksia”, Iittainen kiteyttää.

 

Metsään.fi on Suomen metsäkeskuksen sähköinen asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille. Suomen metsäkeskus on metsätalouden kehittämis- ja toimeenpanoorganisaatio, joka hoitaa muun muassa metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen liittyviä tehtäviä. Suomen metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö.