Pohjoismaisessa vahinkovakuutusyhtiö Ifissä päätettiin vuonna 2011 uusia konsernin aktuaarilaskentaa ja parantaa valmiuksia uuden vakavaraisuuskehikon astuessa voimaan 2016. Muun muassa osa vastuuvelkamääristä lasketaan tällä uudella järjestelmällä tilinpäätöksiä ja vakavaraisuuslaskentaa varten.

Haaste

Järjestelmän uusinnalle oli kolme syytä. Ensinnäkin kaikissa If-maissa aktuaarilaskentaan käytettävät järjestelmät olivat tulleet käyttöikänsä päähän, eivätkä ne enää taipuneet liiketoiminnan kasvaviin vaatimuksiin. Vanhojen järjestelmien päivittäminen olisi ollut vaativa ja kallis projekti.

Toisena syynä olivat eri maissa käytetyt teknologialtaan erilaiset liiketoiminnan taustajärjestelmät, joiden tuottama tieto haluttiin koota yhteen paikkaan ja samalla yhtenäistää laskenta.

Kolmantena syynä olivat kasvavat ulkoiset vaatimukset ja säädökset, jotka edellyttävät tietojärjestelmiltä aiempaa monipuolisempaa, joustavampaa ja varmempaa toimintaa.

”Parin vuoden sisällä on tulossa erilaisia koko alalle merkittäviä vakavaraisuuslaskentaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä kuten Solvenssi II. Myös vakuutusten kirjanpitostandardi on muuttumassa lähiaikoina. Järjestelmiemme on kyettävä tuottamaan niiden edellyttämää tietoa”, Ifin vakuutusmatemaatikko Sami Tähtinen sanoo.

Ratkaisu

Uuden järjestelmän rakentaminen aloitettiin syksyllä 2011. Aluksi Affecton asiantuntija teki esiselvityksen tehtävästä projektista ja sen jälkeen lähdettiin rivakasti liikkeelle.

Projektin aikana luotiin täysin uusi tietokanta, sovellus ja liittymät eri maiden taustajärjestelmiin. Kyseessä on ollut sekä taustajärjestelmien että tiedon määrän osalta mittava integraatioprojekti, sillä käytössä on tekniikaltaan hyvin erilaisia ja eri-ikäisiä järjestelmiä.

Uusi sovellus kerää jatkuvasti tietoa. Tietokantasovellukseen tuotiin laskentasäännöt, jotka tuottavat tietoa automaattisesti erilaisiin tarpeisiin kuten kirjanpitojärjestelmään. Näin sekä vakuutusmatemaatikot että taloushallinnon työntekijät voivat milloin tahansa tehdä laskelmia, tuottaa tilastoja sekä tehdä analyyseja aineistosta. Järjestelmästä tuotetaan kuukausittain lukuja esimerkiksi tilinpäätöstä ja analyyseja varten.

”Järjestelmää ja sen tuottamia lukuja hyödyntää jatkuvasti useampi vakuutusmatemaatikko ja heidän lisäkseen suuri joukko taloushallinnon ihmisiä kaikissa toimintamaissamme.”

Affecton asiantuntija työskenteli koko kaksi ja puoli vuotta kestäneen projektin ajan Ifin tiloissa Turussa ja teki tiivistä päivittäistä yhteistyötä sekä paikallisten että kaikissa muissa If-maissa toimivien vakuutusmatemaatikkojen, Ifin omien IT-osastojen ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Sovelluksen suunnittelussa oli mukana sekä sen loppukäyttäjiä että liiketoiminnasta vastaavia henkilöitä.

”Meille oli hyvin tärkeää, että Affecton asiantuntija oli pysyvästi paikalla ja saatoimme jatkuvasti ratkoa yhdessä eteen tulleita haasteita. Tämä oli nopea ja tehokas tapa toimia”, Tähtinen sanoo. Uudet sovellukset toteutettiin Microsoftin .NET-, BizTalk Server 2010-, SQL Server 2008-, ASP.NET-teknologioilla.

Saavutetut hyödyt

Yhteen paikkaan kootut ja yhtenäisellä prosessilla käsiteltävät tiedot tuovat varmuutta ja tehokkuutta Ifin tiedonhallintaan. Uuden järjestelmän hyödyt näkyvät käyttäjien päivittäisessä työssä.

”Yhdenmukainen laskenta sekä muutosten ja parametrien päivittämisen helppous ovat tärkeitä hyötyjä meille.”

Tietojärjestelmä vastaa hyvin myös ulkoisiin vaatimuksiin. Siitä saadaan vaivattomasti ulos monia uusien viranomaisvaatimusten edellyttämiä tietoja, joita vanhasta järjestelmästä ei voitu tuottaa.

”Laskentasäännötkin tuli tämän projektin aikana käytyä uudelleen läpi ja niitä pystyttiin tarkentamaan.”

Järjestelmä valmistui keväällä 2014 ja se otettiin välittömästi käyttöön. Se on palvellut hyvin eri käyttäjäryhmiä. Projektin onnistumisen takasi tiivis yhteistyö eri tahojen kanssa.

”Projektin onnistuminen on vaatinut erilaisten teknisten osa-alueiden ja osaamisen ymmärtämistä sekä monenlaisten toiveiden huomioimista. Affecto on tehnyt tämän projektin loistavasti”, Tähtinen summaa.

If on pohjoismainen vahinkovakuuttaja, jolla on noin 3,6 miljoonaa asiakasta. Konserni työllistää 6 800 henkilöä. Yrityksen maksutulo oli vuonna 2013 4,8 miljardia euroa. If tarjoaa vahinkovakuutuksia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa sekä palvelee kansainvälistä toimintaa harjoittavia pohjoismaisia asiakkaita toimipisteiden ja verkostojen kautta. If käsittelee vuosittain 1,4 miljoonaa vahinkoa, joista yli puolet 24 tunnissa. If kuuluu Sampo-konserniin.