Energiayhtiö Fortum on toimittanut asiakkailleen kolmen vuoden aikana lähes 610 000 etäluettavaa sähkö- mittaria, Fortum Älyboksia. Älyboksien ansiosta sähkölaskutus muuttuu aiemmasta arviolaskutuksesta todellista kulutusta vastaavaksi. Sähkön käytön kausivaihtelut näkyvät välittömästi sähkölaskussa.

Valtavat tietomassat

Etäluettavat sähkömittarit tuottavat Fortumille valtavan määrän tietoa, aiemman 350 000 päivittäisen tietueen sijaan noin 15 000 000 tietuetta päivässä. Näiden tietojen reaaliaikainen käsittely, analysointi, yhdistäminen muihin tietoihin sekä hyödyntäminen ovat keskeisessä asemassa Fortumin liiketoiminnan kehittämisessä.

Mittaritietojen tehokas reaaliaikainen käsittely ja hyödyntäminen vaativat taakseen uuden tietovaraston. Koska Fortumilla oli käytössä vanha ja toimiva järjestelmä, sitä päätettiin hyödyntää uuden järjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa.

Suomen suurin

Uuden tietovaraston suunnittelu aloitettiin vuonna 2011, ja kehitystyöhön päästiin tammikuussa 2012. Tietovaraston ja siihen liittyvien analytiikka työkalujen ja menetelmien kehittämiskumppaniksi Fortum valitsi Affecton.

”Affectolla on ymmärrystä toimialastamme. Heidän ratkaisukuvaus oli tarkka ja selkeä. Kolmas etu oli Data Vault -mallinnusmenetelmän mukaan ottaminen,” Fortum järjestelmäpäällikkö Ville Viitanen sanoo.

Fortumilla arvostettiin myös Affecton kotimaisuutta ja sitä, että kommunikointi sujuu hyvin.

Fortumin uusi tietovarasto on toimialallaan Suomen suurin. Sen perustana on Oraclen tietokanta. Raportoinnissa käytetään Cognoksen raportointityö- kaluja ja ETL-työkaluna IBM:n DataStagea. Tietovaraston rakentamiseen ja tietojen hallintaan käytetään Data Vault -menetelmää. Se soveltuu hyvin juuri sellaiseen aikasarjadatan käsittelyyn, jota Fortumilla on miljardeja tietueita.

Merkittävin ero aiempaan sähkötietojen mittaustietokantaan on se, että sähkömittareiden tuntimittaustietoja voidaan nyt yhdistää kaikkiin samassa tietovarastossa oleviin asiakastietoihin.

”Pystymme luomaan liiketoimintamme tarpeisiin sellaista tietoa, jota ei aiemmin voitu tuottaa.”

Uusi järjestelmä otettiin vanhan järjestelmän rinnalle loppukesällä 2013 ja täyteen tuotantokäyttöön päästiin marraskuussa 2013.

Liiketoiminta ajan tasalla

Uusi tietovarasto antaa lähes reaaliaikaisen tiedon asiakkaiden sähkönkulutuksesta. Tämän tiedon perusteella liikevaihdon laskenta on aiempaa paremmin ajan tasalla.

”Voimme seurata liikevaihtoamme huomattavasti paremmin, kun tiedämme, kuinka paljon olemme ostaneet ja myyneet sähköä.”

Sähkökaupan taseiden selvitys tarkentuu huomattavasti. Aiemmin selvityksiä on tehty jopa kaksi vuotta sähkökauppojen jälkeen, mutta nyt päästään nopeampaan ja tarkempaan lopullisten taseiden tarkistukseen eri osapuolten välillä.

Sähköverkon osalta verkostohäviö- laskennan tarkkuus paranee. Teoreettisten mallien sijaan häviölaskennat lasketaan jatkossa reaaliaikaiseen tiedon perusteella.

Jatkuvaa kehittämistä

Tietovarastoprojektin aikana on ilmennyt uusia tarpeita kehittää sekä tietovaraston toimintoja että järjestelmän ympärillä olevia komponentteja.

”Kun järjestelmää kehitetään vanhan päälle, paljastuu vanhasta järjestelmästä aina asioita, joita pitää korjata. Tapauskohtaisesti olemme päättäneet, etenemmekö pienillä korjaus askelilla vai teemmekö kerrallaan isomman versiopäivityksen.”

Kumppanuus Affecton kanssa on hyvien kokemusten myötä laajentunut muihinkin projekteihin.

”Affectosta löytyy aina osaavat tekijät. He tietävät mistä puhuvat. Affectolaisilla on aina tarjolla uusia ja raikkaita tapoja ratkaista ongelmia”, Viitanen summaa kokemuksensa yhteistyöstä.

Energiayhtiö Fortum tuottaa sähköä ja lämpöä suomalaisiin koteihin ja elinkeino – elämälle. Yritys vastaa myös energian jakelusta sekä energia-alan asiantuntijapalveluista. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja koko konsernissa työskenteli noin 10 400 henkilöä.