Koska järjestelmä on kytketty DNA:n muihin operatiivisiin järjestelmiin, verkon tilasta saadaan tietoa aiempaa reaaliaikaisemmin.

Tausta

Affecto toteutti vuonna 2000 DNA:n perustajalle, 35 itsenäisen puhelinyhtiön muodostamalle Finnet-ryhmälle, kaksi erilaista internetsovellusta: yleiseen käyttöön suunnatun julkisen kuuluvuusaluekartan ja yhtiön sisäiseen käyttöön tarkoitetun ContactCentersovelluksen.

Vuoden 2008 keväällä tuli ajankohtaiseksi päivittää sovellukset niin teknologisesti kuin toiminnallisestikin vas taamaan DNA:n nykyisiä tarpeita. Tavoitteena oli toteuttaa pitkän e linkaaren ratkaisu. Affecto toteutti DNA:lle ensin tarveanalyysin ja vaatimusmäärittelyn. Tämän jälkeen Affecto päivitti vanhan ContactCentersovelluk sen uudelle alustalle ja vastaamaan DNA:n nykyisiä tarpeita.

Ratkaisu Affecto toimitti syksyllä 2008 DNA:lle uuden karttakäyttöliittymällä varustetun sovelluksen, jossa on sekä yleiseen käyttöön suunnattu kuuluvuusaluekartta että DNA:n operatiivisiin järjestelmiin integroitu käyttöliittymä. Kuuluvuusaluekartta on tarkoitettu julkisilla verkkosivuilla olevaksi matkaviestinverkon kuuluvuusalueiden selvittämisen apuvälineeksi. 2G- ja 3G-verkkojen kuuluvuusalueet esitetään kartan päällä eri peittoväreillä, josta myös asiakkaat voivat tarkistaa eri verkkojen peiton. Helpdesk-sovellus on puolestaan DNA:n sisäiseen käyttöön tarkoitettu kuuluvuusalue- ja katveilmoitusratkaisu. Kartan avulla katvealueet saadaan nopeasti paikannettua ja (mobiili)verkon kattavuussuunnitelmia laadittua. Katveilmoitukset tallennetaan tietovarastoon, josta verkon suunnittelijat saavat ne suoraan käyttöönsä. Sovellus perustuu ESRIn teknologiaan (Arc GIS Server), johon on tehty asiakaskohtaisia räätälöintejä Javalla. Lisäksi taustalla on Oraclen tietokantaratkaisut.

 

Ratkaisu

Affecto toimitti syksyllä 2008 DNA:lle uuden karttakäyttöliittymällä varustetun sovelluksen, jossa on sekä yleiseen käyttöön suunnattu kuuluvuusaluekartta että DNA:n operatiivisiin järjestelmiin integroitu käyttöliittymä.

Kuuluvuusaluekartta on tarkoitettu julkisilla verkkosivuilla olevaksi matkaviestinverkon kuuluvuusalueiden selvittämisen apuvälineeksi. 2G- ja 3G-verkkojen kuuluvuusalueet esitetään kartan päällä eri peittoväreillä, josta myös asiakkaat voivat tarkistaa eri verkkojen peiton.

Helpdesk-sovellus on puolestaan DNA:n sisäiseen käyttöön tarkoitettu kuuluvuusalue- ja katveilmoitusratkaisu. Kartan avulla katvealueet saadaan nopeasti paikannettua ja (mobiili)verkon kattavuussuunnitelmia laadittua. Katveilmoitukset tallennetaan tietovarastoon, josta verkon suunnittelijat saavat ne suoraan käyttöönsä.

Sovellus perustuu ESRIn teknologiaan (Arc GIS Server), johon on tehty asiakaskohtaisia räätälöintejä Javalla. Lisäksi taustalla on Oraclen tietokantaratkaisut.

Hyödyt

Kun asiakaspalveluun tulee esimerkiksi yhteydenotto kuuluvuusongelmien takia, asiakaspalvelija voi merkitä ongelma-alueen saman tien kartalle ja kirjata saamastaan puhelusta katveilmoituksen eli tiketin. Sen jälkeen kirjattu katveilmoitus etenee järjestelmässä DNA:n prosessin mukaisesti. Koska järjestelmä on kytketty DNA:n muihin operatiivisiin järjestelmiin, verkon tilasta saadaan tietoa aiempaa reaaliaikaisemmin.

Affecton toimittama järjestelmä palvelee niin DNA:n asiakkaita, asiakaspalvelua, myyntiä, matkaviestinverkon rakentamista ja operointia kuin viranomaisyhteistyötäkin. Uuden järjestelmän hyötyjä ovat mm. jatkokehittämisen helppous, joustavuus, tietojen reaaliaikaisuus, asiakaspalvelutyön helpottuminen ja viranomaisyhteistyön hoitaminen.

Esimerkkinä järjestelmän tulevasta kehityksestä on paikkatietosovellusten rakentaminen tukemaan tulevaisuuden tarpeita, kuten karttapohjien hyödyntämistä DNA:n muissa järjestelmissä.

 

DNA on tietoliikennekonserni, joka tarjoaa suomalaisille yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille laadukkaita, viimeisintä teknologiaa hyödyntäviä puhe-, data-, matkaviestin- ja tv-palveluita. DNA-konserni aloitti toimintansa 1.7.2007, ja sen liikevaihto vuonna 2007 oli 534 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 2 miljoonaa asiakasta. DNA-konserniin kuuluvat matkaviestinpalveluita ja matkaviestinverkon palveluita tarjoava DNA Finland Oy, kiinteän verkon puhe-, laajakaista- ja tv-palveluita tarjoava DNA Palvelut Oy ja jakelukanavana toimiva DNA Kauppa Oy.