Ydintiedon (MDM) hyödyntäminen liiketoiminnassa

Informaatio jota kokoat asiakkaistasi, tuotteistasi ja koko arvoketjusta, on yksi organisaatiosi arvokkaimmista omaisuuseristä. Jotta tästä informaatiosta saadaan hyödynnettyä kaikki mahdollinen arvo, sen täytyy olla hyvälaatuista ja sitä täytyy hallita tehokkaasti.

Jotta voit luoda parhaita mahdollisia asiakaskokemuksia, asiakastiedon tulee olla tarkkaa, ajan tasalla olevaa ja mahdollisimman rikasta, tuotetietoa ja kaikkea muuta ydintietoa unohtamatta. Tietoa tulee myös pystyä hallitsemaan kaikissa järjestelmissä ja asiakkaan kohtaamispisteissä.

Toisaalta taas yrityksillä on jatkuva tarve etenkin kilpailun kiristyessä yksinkertaistaa ja tehostaa prosessejaan ja saada tuotteita ja palveluja nopeammin markkinoille. Tämän mahdollistaa oman yrityksen sisällä olevan ja ulkopuolisten kumppaneiden kuten valmistajien, tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden datan tehokas hyödyntäminen.

Avain asiakaskokemuksen parantamiseen ja toiminnan tehokkuuden kasvattamiseen on yrityksellä käytössä olevan masterdatan, ydintiedon oikeanmukaisuus ja sen jatkuva hyödyntäminen liiketoimintaprosessien kaikissa vaiheissa. Laaja ja pitkäaikainen asiantuntemuksemme masterdata –ratkaisuista ulottuu hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen konsultoinnista itse masterdata –ratkaisujen toteutukseen ja ylläpitoon.

Johanna Tarkiainen Industry Leader, Retail