Asianhallinta

Moderni asianhallinta ei ole enää pelkkä asiarekisteri tai asiakirja-arkisto. Nykyään vaaditaan tehostamista, seurantaa sekä houkuttelevaa käyttökokemusta. Keskeisenä osana asianhallinnassa tulee olemaan myös automatiikka, jonka mahdollistaa monipuolinen integroitavuus, helposti muokattavat prosessit, rakenteisen tiedon käsittely sekä analytiikka ja raportointi.

Julkisen hallinnon organisaatioissa on kova paine tehostaa toimintaa. Asianhallinnan ja palvelujen sähköistäminen ovat keinoja, joilla omalta osaltaan toteutetaan digitalisaation tuomia hyötyjä. Prosessit nopeutuvat ja kansalaiskokemus paranee. Julkisen sektorin tiedonhallinta on parhaillaan suuressa muutoksessa niin uusien normien ja lakimuutosten kuin organisaatioiden oman toiminnan kehittämisen tarpeiden vuoksi. Asianhallinnan järjestelmäratkaisujen on vastattava näihin muutoksiin.

Julkisessa hallinnossa on sekä tavoitteita yhtenäistää asianhallinnan järjestelmäratkaisuja kustannustehokkuuden vuoksi, mutta toisaalta antaa hyvä tuki moninaisille prosesseille, joita asianhallinta tukee, jotta nämä prosessit voidaan virtaviivaistaa ja oikeasti parantaa tuotavuutta. Esimerkiksi VIRTA-ratkaisumme on suunniteltu yhdessä usean julkishallinnon viraston kanssa, joilla oli yhteinen näkemys perusominaisuuksista, mutta jokaisella mielessä omat toiveensa ja toimintatapansa. Näin ollen yhteisen ratkaisun muokattavuus ja modulaarisuus ovat olleet perustana alusta saakka.

Tuomas Alivuotila Senior Manager