Koneoppiminen

Robottiautot, virtuaaliset avustajat ja ennakoiva terveydenhuolto ovat esimerkkejä kehittymässä olevista älykkäistä ratkaisuista. Yhteistä näille – ja monelle muullekin tulevaisuuden järjestelmälle ja palvelulle – on, että niiden taustalla on koneoppimisen menetelmät. Edistyneet algoritmit käsittelevät dataa koneellisesti ja tuottavat niistä ymmärrystä sekä informaatiota päätöksenteon tueksi.

Kaiken taustalla on digitalisaatio, joka mullistaa toimintaa kaikilla elämän alueilla. Digitalisaation keskeisenä tuotteena ovat suuret määrät erilaista dataa sähköisessä muodossa, mikä mahdollistaa sen koneellisen käsittelyn. Tietoa paitsi kertyy paljon, se on myös niin monimutkaista, että ihminen ei mitenkään enää sitä pysty tehokkaasti käsittelemään.

Koneoppiminen mahdollistaa olennaisen tiedon löytämisen suurista tietoaineistoista automaattisesti. Nimensä mukaisesti sen avulla voidaan oppia monimutkaisia ilmiöitä ja vuorovaikutussuhteita suoraan datasta ja sitä kautta ennustaa tulevia tapahtumia tai jopa optimoida toimenpiteitä. Tällöin ihmiset voivat keskittyä siihen, missä ovat parhaimmillaan eli tulkintojen ja päätösten tekemiseen.

Affectolla on pitkä historia datan hyödyntämisestä analytiikan avulla. Me tuomme älyn ratkaisuihinne.