IoT – Asioiden internet

Muutoksen tuulet puhaltavat. Data on kaikkialla ja sen ymmärtämisen kautta jalostunut informaatio ohjaa maailmaa, vaintojamme sekä päätöksiämme yhä voimakkaammin. Ketterät ja rohkeat organisaatiot, ne jotka tunnistavat kertyvän datansa arvon tulevaisuuden liiketoiminnan sunnannäyttäjänä ja  jotka myös tarttuvat uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, ovat vahvoilla selviämään muutoksesta suurimpina voittajina. Teollisuus- ja energiayrityksillä on mahdollisuus hyödyntää uusia teknologioita asiakkaidensa palvelemiseen uusin, merkityksellisin tavoin. Laitteisiin ja tiloihin sisältyy yhä enemmän sensoripohjaista älykkyyttä, mikä auttaa yrityksiä toimittamaan oikeita palveluja laitteiden koko elinkaaren ajalle, ymmärtämään paremmin asiakkaitaan ja tuottamaan heille todellista lisäarvoa. Samanaikaisesti yritykset parantavat kokonaistehokkuuttaan sekä tavoittelevat kestävää sosiaalista ja ympäristöystävällistä kehitystä.

Affecto hallitsee yritysten erimuotoisen tiedon ja prosessien automatisoinnin ja auttaa niiden avulla asiakkaitaan murros- ja kehitysvaiheiden läpi. Tosiasioihin pohjautuvat täsmälliset ja ajantasaiset näkemykset sekä historiadataan perustuvat ennusteet tulevaisuudesta mahdollistavat täydellisen läpinäkyvyyden sekä auttavat parantamaan tulosta ja kannattavuutta seuraavalle tasolle.

Asiantuntemuksemme ulottuu aina kokoonpanon logistiikkajärjestelmistä laitteistojen fyysisten sensorien korvaamiseen virtuaalisensoreilla. Tämä perustuu järjestelmien tuntemukseen sekä kehittyneiden algoritmien ja automaation soveltamiseen. Kyky lisätä uusi toiminnallisuus tai automatisoida toimintoja olemassa olevissa laitteissa ja tiloissa ilman fyysistä läsnäoloa voi merkittävästi alentaa tuotantokustannuksia – ja lisäksi auttaa saamaan uusia asiakkaita.”