EU:n tietosuoja-asetus

Mistä on kyse? Tietosuoja-asetuksen voimaantulo vuonna 2018 tuo merkittäviä uudistuksia yrityksiltä vaadittaviin menettelyihin ja asettaa uusia suoria velvollisuuksia. Asetuksen tavoitteena on edistää henkilötietojen suojaa, lisätä liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisilla sisämarkkinoilla ja parantaa valvontakeinoja.

Mikä muuttuu? Oleellisimmat muutokset ja yritysten velvollisuudet ovat: ilmoitusvelvollisuus tietoturvaloukkaustilanteissa, rekisteröidyn oikeus tulla unohdetuksi, rekisteröidyn suostumus tiedonkeruuseen, viranomaisten sanktiomahdollisuudet kasvavat ja mikäli yritys käsittelee suurempia määriä arkaluonteisia henkilötietoja, niin yrityksen on nimitettävä tietosuojavastaava.

Valmiina lakimuutokseen. Yrityksen valmiuden ja nykytilanteen voi tarkistaa tekemällä testin tietosuojatesti.fi –sivustolla. Affecto auttaa mielellään lakimuutoksen tuomien muutosten toteuttamisessa, erityisesti tiedolla johtamisen ja tietojärjestelmien osalta.

Tommi Heinonen Industry Leader