Tiedolla johtaminen ja tietovarastointi

Jotta tietojärjestelmien sisältämästä informaatiosta syntyy arvoa, on tietosisältö ensin ymmärrettävä ja tiedon avulla on tehtävä päätöksiä jotka johtavat liiketoiminnallisiin toimenpiteisiin.

Useimmilla perinteisillä tiedolla johtamisen ratkaisuilla ja tietovarastototeutuksilla on vaikeuksia saavuttaa uusia käyttäjäryhmiä tai laajentaa käyttötarkoitustaan alkuperäisen hankkeen päätyttyä. Ratkaisun jatkokehittäminen on paljastuu usein työlääksi ja aikaa vieväksi. Turhautuminen perinteisten ratkaisuiden jäykkyyteen on avannut markkinoita käyttäjälähtöisille, itsepalvelun mahdollistaville työkaluille. Niiden avulla ei kuitenkaan helpoteta yhteismitallisen tiedon saatavuutta, varmisteta tiedon laatua tai saavuteta uusia käyttäjiä.

Tiedon visualisoinnin ja analysoinnin helpottuminen on luonut kasvavan joukon johtajia, analyytikoita ja markkinoijia, jotka ohittavat perinteiset organisaatiohierarkiat ja tietosiilot. He hakevat tarvitsemansa tiedot haluamallaan hetkellä haluamistaan lähteistä, käyttäjäystävällisillä ja visuaalisilla itsepalvelu-työkaluilla. Mielestämme tämä on tärkeä askel kohti tulevaa. Itsepalveluanalytiikan kehitys varmistaa yritysten innovointikyvyn säilymisen sekä avaa työntekijöille uusia mahdollisuuksia heidän ymmärtäessään oman työnsä sisältöä, riippuvuuksia ja tuloksia entistä paremmin.

Käyttäjien omatoimisuuden lisääntyminen voi kuitenkin asettaa uusia paineita olemassa olevalle tietoinfrastruktuurille ja lisätä turhautumista organisaation sisällä. Hitaat vasteajat monimutkaisiin aineistohakuihin ja raporttipyyntöihin vastaamisessa voivat tuoda työntekijöille voimattomuuden ja pettymyksen tunteita. Ketterän analysoinnin parina onkin viikkoja tai kuukausia kestävä odottelu sillä välin, kun uusia, yhteismitallisia tietolähteitä tuotetaan ja avataan.

Affecto uskoo mahdollisuuksiin joita analytiikka luo kaikille alueille, niin omassa työssämme kuin asiakkaidemme liiketoiminnassa. Olemme erikoistuneet laajojen ja monimutkaisten tietoaineistojen käsittelyyn. Työskentelemme organisaatioiden kanssa, jotka vaativat aineistojensa käsittelyssä tarkkuutta, tehokkuutta ja reaaliaikaisuutta tietojen tuottamisessa toimintansa tueksi. Autamme kaikkia tiedon hyödyntäjiä tilastoimaan, visualisoimaan tietoja ja toimimaan yhteistyössä liiketoiminnan kanssa,  paremman johtamisen saavuttamiseksi.

Olemme toteuttaneet tiedolla johtamisen ratkaisuita ja tietovarastoja jo yli 15 vuoden ajan. Tänä aikana olemme rakentaneet pitkäkestoisia kumppanuuksia asiakkaiden ja kansainvälisten teknologiayritysten kanssa.

Timo Helkiö Senior advisor