Edistynyt analytiikka

Toiminnan optimointi

Ennakoiva analytiikka oppii yrityksellesi kertyneestä datasta ja tekee sen perusteella ennusteita. Suurista sisäisistä ja ulkoisista tietomassoista löydetään täysin uusia korrelaatioita sekä tuotetaan ennusteita. Tavoitteena on aina tuottaa uutta tietoa ja näkemystä päätöksenteon tueksi tai tehostaa ja automatisoida prosesseja sekä parhaimmillaan optimoida sitä, mitä toivomme tapahtuvan.

Asiakkaiden ymmärtäminen

Ennakoiva asiakasanalytiikka auttaa sinua ymmärtämään asiakkaittesi tarpeet ja vastaamaan niihin oikea-aikaisesti. Ennakoiva asiakasanalytiikka mahdollistaa asiakkaiden profiloinnin ja asiakaskokemuksen kehittämisen yli eri asiointikanavien. Datapohjainen asiakaskäyttäytymisen ennustaminen mahdollistaa kohdennetut viestit ja toimenpiteet niin markkinoinnissa, myynnissä kuin asiakaspalvelussakin.

Proaktiivinen tiedolla johtaminen

Liiketoiminnan ennustaminen luotettavasti edistyneen analytiikan avulla mahdollistaa proaktiivisen päätöksenteon. Esimerkiksi myynnin ennustaminen antaa mahdollisuuden liiketoiminnan suunnan muuttamiseen ennen negatiivisien trendien realisoitumista.