Kanske funderar du allt oftare på hur du kan få ut mervärde av era IT-lösningar och som motsvarar verksamhetens mest kritiska frågor, såsom:

  • Hur kan vi öka försäljningen, förbättra vår kundservice och behålla våra kunder?
  • Hur kan vi sänka våra kostnader och bli mera effektiva i våra inköpsprocesser?
  • Hur kan vi bli bättre på att möta regulatoriska krav och förbättra kvaliteten i vår finansiella rapportering?

Då kan den mest effektiva lösningen på dina utmaningar vara Master Data Management (MDM)

Detta är kursen som hjälper dig att komma igång och få en bättre förståelse för vad MDM kan betyda för din verksamhet.

Affecto har mer än tio års erfarenhet av MDM och är en ledande aktör med över 700 konsulter i Norden. Under kursen ger vi dig grunderna, från Strategi och Vision till Process och Teknologi, och beskriver hur du lyckas med att sätta upp och styra ditt MDM initiativ.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla individer i ett företag som tar beslut om information. T.ex. CEO, CFO, CIO, verksamhetschefer, affärsområdeschefer, arkitekter, processägare, etc.
MDM och informationshantering handlar om att se informationen som en tillgång!

Mål

Syftet är att ge dig en förståelse för vad MDM är och hur det kan effektivisera din verksamhet

Innehåll

  • Vad är MDM och varför är det viktigt för din verksamhet?
  • Vilket affärsvärde ger MDM?
  • Varför är MDM en förutsättning för BI/DW?
  • Betydelsen av organisation och styrning när det kommer till MDM initiativ
  • Vad behöver du veta om teknologi och IT när det gäller MDM?
  • På vilka sätt kan du implementera MDM?

Prerequisites

General Information

The course is taught in the Norwegian language, the course material is written in English.

The course price includes course material and catering (coffees, lunch) daily.

Affecto reserves the right to make changes to courses and schedules. Affecto may cancel a course if there are less than six (6) participants. Affecto is not responsible for any expenses related to course cancellation.

This course can also be arranged onsite at customer location.

Date and time

Per request

Location

Stockholm

Holländargatan 17B
111 60 Stockholm

Price

6500 SEk

Language

Norwegian!